Vitamín B6 snižuje riziko kolorektálního karcinomu

Nutriční epidemiologové z Karolinska Institut ve Stockholmu zjistili, že příjem vitamínu B6 a sérové hladiny pyridoxal 5´-fosfátu (PLP, aktivního metabolitu pyridoxinu) jsou negativně asociované s rizikem kolorektálního karcinomu.

Autoři provedli metaanalýzu devíti prospektivních studií zaměřených na příjem vitamínu B6 a čtyř studií zaměřených na sérové koncentrace PLP. Zjistili, že každý nárůst sérové koncentrace PLP o 100 pmol/l byl spojen s poklesem relativního rizika kolorektálního karcinomu o polovinu. Zřejmě by tedy Češi, známí vysokým výskytem kolorektálního karcinomu, měli jíst hodně kvasnic, hovězího masa, jater a listové zeleniny.

JAMA, 2010, 303, p. 1077–1083

Ohodnoťte tento článek!