Vitamín D v léčbě tuberkulózy

Tuberkulóza se v době před antibiotiky léčila vitamínem D, který má antimykobakteriální efekt in vitro. Britsko-švýcarský tým autorů nyní prokázal, že suplementace vitamínem D skutečně urychluje léčbu tuberkulózy, ale jen u lidí s určitou variantou genotypu pro receptor vitamínu D.

Studie se zúčastnilo 146 nemocných z Londýna, kteří měli pozitivní sputum na M. tuberculosis. Polovina z nich obdržela celkem čtyřikrát v dvoutýdenních intervalech 2,5 mg vitamínu D3, druhá polovina placebo; všichni se standardně léčili antimykobakteriálními preparáty. Nemocní byli také vyšetřeni na polymorfismus genu pro receptor vitamínu D TaqI a FokI. Ukázalo se, že ve skupině léčené vitamínem D došlo ke konverzi sputa za 36 dní, zatímco ve skupině placebové to bylo za 44 dní (tento rozdíl však nebyl statisticky významný). Po rozdělení nemocných podle polymorfismu sledovaných genů však bylo zřejmé, že jedinci s tt variantou genotypu TaqI měli lepší odpověď na vitamín D, který u nich významně zkracoval dobu ke konverzi sputa.

The Lancet, 2011, 377, p. 242–250

Ohodnoťte tento článek!