Vitamín D v prevenci rakoviny

Titulní obrázek

Metaanalýza 63 observačních studií publikovaných v PubMedu zjistila, že dostatek vitamínu D má protektivní vliv proti vzniku různých druhů maligního bujení…

Analyzováno bylo 30 studií sledujících vliv vitamínu D na vznik kolorektálního karcinomu, 13 studií zaměřených na karcinom prsu, 26 na karcinom prostaty a 7 na karcinom ovaria.

Několik dalších studií sledovalo vliv genotypu receptoru pro vitamín D na vznik nádorů. Většina studií prokázala, že dostatek vitamínu D je asociován s nižším rizikem rakoviny. Autoři metaanalýzy spekulují o tom, že by suplementace vitamínem D mohla snížit incidenci a mortalitu nádorového bujení, a to jen s malými finančními náklady a mizivými nežádoucími účinky.

Am J Public Health, 2005, published online Dec 27

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!