Vítkovické Centrum péče o zažívací trakt vyškolilo téměř 100 endoskopistů

„Pro endoskopistu je vždy lepší, když si může složitou metodu vyzkoušet na modelu,“ říká v rozhovoru primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice MUDr. Ondřej Urban, Ph. D. Mohl byste představit činnost Centra experimentální endoskopie Ostrava?

Centrum experimentální endoskopie v Ostravě je společným projektem Vzdělávacího institutu AGEL a Lékařské Fakulty Ostravské Univerzity, podporovaný firmou Olympus. Centrum má kompletní vybavení pro terapeutickou digestivní endoskopii včetně dvou videoendoskopů. Pod vedením školitelů z Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice v Ostravě, která je členem skupiny AGEL, bylo dosud vyškoleno téměř 100 endoskopujících lékařů a sester v metodách terapeutické digestivní endoskopie z celé České republiky. Kurzy jsou jednodenní, zahrnují teoretickou přípravu v posluchárně centra a následně nácvik metod na zvířecím modelu.

V čem tkví zásadní rozdíly ve vzdělávání pre- a postgraduálních studentů?

Pregraduální studenti se seznamují se základy digestivní endoskopie, mohou si vzít do ruky endoskop a provést endoskopii na modelu, který si pod dohledem lékaře zhotoví ze žaludku prasete. Postgraduální studenti nacvičují složité metody, jako jsou zástava krvácení, odstranění polypu nebo klipování perforace. Experti si mohou vyzkoušet nové endoskopické metody, které není možné provést přímo na pacientech bez odpovídajícího tréninku.

Studenti se podílejí také na přípravě zvířecích modelů. Co konkrétně příprava zahrnuje?

Zchlazený žaludek prasete se musí upravit a instalovat do speciálního boxu. Model velice věrně napodobuje poměry v žaludku lidském. Na modelu se pak simulují speciální situace, se kterými se endoskopisté setkávají, například krvácení z vředu nebo nasazení svorky na perforaci. Centrum plánuje zahájit endoskopický trénink složitějších metod, jako je endoskopická submukózní disekce lézí v horním zažívacím traktu. Na co konkrétně se při školení soustředíte? Metody, jako je endoskopická submukózní disekce, jsou technicky náročné. Pro endoskopistu je vždy lepší, když si může vyzkoušet složitou metodu na modelu. Získá základní technické návyky a provede si výkon bez emocí, které první výkon vždy provázejí. My jsme letos například natrénovali novou metodou transmurální endoskopické resekce střeva, kterou jsme následně provedli na prvním pacientovi. Také díky tréninku výkon proběhl bez komplikací.

Jaký typ informací získávají při školeních sestry, které jsou součástí týmu?

Bez endoskopických sester nelze provést žádný endoskopický výkon. Asistence u endoskopického výkonu je často stejně náročná jako asistence u chirurgického zákroku. Proto prosazujeme model školení ve dvojicích lékař-sestra.

Ohodnoťte tento článek!