Vliv krevního tlaku matky na vývoj plodu

Prospektivní studie velkého počtu těhotných žen došla k závěru, že příliš vysoký a hlavně příliš nízký diastolický krevní tlak matky vede k porodu novorozenců o nízké porodní hmotnosti a zvýšení perinatální mortality…

Londýnští gynekologové sledovali téměř 211 000 žen, které porodily své první dítě, a analyzovali vztah krevního tlaku matky k porodní hmotnosti novorozence. V průběhu těhotenství se progresivně zvyšoval diastolický krevní tlak matek. Jako ideální diastolický krevní tlak se ukázalo být rozmezí 70-80 mmHg. Vyšší i nižší diastolický krevní tlak matky vedl k porodu dětí o nízké porodní hmotnosti a statisticky významnému zvýšení perinatální mortality. Přes 11 % perinatálních úmrtí nastalo v důsledku nevhodného diastolického tlaku matky, a to většinou tlaku příliš nízkého.

BMJ, 2004, 329, 1312 (4 December)

Ohodnoťte tento článek!