Vybavení ordinace praktického lékaře pro děti a dorost pro řešení akutních stavů

Klíčová slova akutní stavy • primární pediatrická péče • vybavení ordinace Obecné požadavky na vybavení ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (dále PLLD) jsou dány vyhláškou 221/2010, část I. A, odstavec 7 n), cituji: pomůcky a léčivé přípravky pro poskytnutí první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace, tj. resuscitační rouška nebo samorozpínací vak včetně masky, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a prostředky k zajištění žilního vstupu; pracoviště pracovníků nelékařských zdravotnických povolání nemusí být vybaveno léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci a prostředky k zajištění žilního vstupu.
Podle stanoviska Sekce intenzívní medicíny České pediatrické společnosti JEP (dále SIM) je speciální doporučené vybavení pomůckami pro řešení akutních stavů následující(1) (Tab. 1).

Diskuse k pomůckám

Kyslík v ordinaci je neoddiskutovatelnou nezbytností. Neobstojí námitky o ceně, problémech s plněním a nebezpečí při manipulaci. Podle našich zkušeností s plněním lahví, resp. s jejich výměnou, ochotně pomohou buď nemocniční pracoviště intenzívní péče, anebo záchranná služba. Tlakový kyslík může sloužit nejen při řešení poruch dýchání a hrozící hypoxii, ale i jako zdroj pro nebulizaci léků (adrenalin). Jeho chybění v ordinaci je závažným nedostatkem.
Odsávací cévky pro odsávání dýchacích cest musí mít otvor na konci. Cévky s uzavřeným koncem se pro odsávání dýchacích cest nehodí.
Pomůcky pro umělé dýchání jsou nutností. Je důležité, aby masky byly nejméně tří velikostí: pro novorozence a kojence, předškolní děti a děti školní, jež už odpovídají velikosti pro dospělé. Samorozpínací vak by měl mít 1500–2000 ml, aby pokryl dechové objemy všech věkových období. Důležitý je zásobník kyslíku (měch nebo vrapovaná hadice na konci) a na výdechové chlopni je výhodou ventil pro přetlak ve výdechu. Pokud jde o ústní vzduchovody, tak je většina odborné literatury uvádí jako součást vybavení pro první pomoc, ale jejich úloha je sporná. Mají bránit zapadání jazyka, ale rozhodně nenahrazují správnou polohu hlavy. Navíc se hodí jen pro nemocné v hlubokém bezvědomí (Glasgow Coma Scale 10 a méně bodů), jinak vyvolávají dávicí a kašlací reflex.
Souprava pro koniopunkci je předmětem častých diskusí. Bývá, naštěstí, během naší profesní kariéry použita jen vzácně, pak ale zachraňuje život a při kritické obstrukci horních dýchacích cest v primární péči není jiné řešení. Je vhodné volit co možná nejjednodušší pomůcku typu „kanyla přes jehlu“ (cannula over needle).
Pomůcky pro vstup do kostní dřeně představují zcela rovnocenný ekvivalent pro nitrožilní vstup tam, kde se vstup do žíly nedaří, např. při rozvinutém šoku. Jsou k dispozici pomůcky umožňující rychlý a snadný vstup do kostní dřeně. Jde o tzv. injekční pistole vystřelující kanylu do kosti, k níž jsou přiloženy (bone injection gun). Hloubka zanoření kanyly je nastavena a existuje varianta pomůcky pro děti.
Řada firem nabízí kufry nebo brašny s vybavením, jež odpovídá tomu, co uvádíme.
Pro neodkladnou pomoc při akutních stavech jsou nezbytné znalosti jak postupovat, patřičné pomůcky a dovednosti umožňující s nimi správně zacházet. Znalosti je možno získat studiem.(2) Na tomto místě je třeba upozornit, že od 1. 1. 2011 platí nové směrnice pro neodkladnou resuscitaci.(3) Práce s vybavením, potřebné dovednosti, je možno získ
at praktickým výcvikem. K tomu slouží speciální kurzy. Doporučit lze především ty, jež pořádají krajská pracoviště zdravotnické záchranné služby.

Léky pro řešení akutních stavů

Podle stanoviska SIM náleží do lékárny pro řešení akutních stavů u dětí v primární péči doporučené vybavení (Tab. 2).(1)

Diskuse k lékům

Adrenalin je nezbytný především pro kardiopulmonální resuscitaci a anafylaktický šok. Lze zvolit i aplikaci i. m. Problémem je krátká exspirační doba. Podání aktivního uhlí je třeba v současné době považovat za základní opatření při otravě látkami, jež je schopno vázat a následně eliminovat z organismu (Tab. 3). Z dalších antidot lze především doporučit N-acetylcystein (při otravě paracetamolem) a alkohol při intoxikaci metylalkoholem a etylenglykolem. Jak bude dále řeč, antidoty jsou i atropin a kalcium. Atropin je nejen lékem při bradykardii, ale také antidotem při otravě organofosfáty. Stejně tak kalcium je nejen lékem pro řešení tetanie, ale i antidotem při otravě blokátory kalciových kanálů a betablokátory. Dexametazon je nejčastěji užíván u akutní subglotické laryngitidy, ale je kortikosteroidem volby i u jiných stavů vyžadujících kortikosteroidy v primární péči pro rychlost nástupu, mohutný glukokortikoidní účinek, výhodnou lékovou formu (roztok, tablety) a v neposlední řadě i cenu. Diazepam ve formě rektálních sprejů má prakticky stejný nástup účinku jako po nitrožilním podání. Selektivní beta2-mimetikum v dávkovaném spreji a aplikační pomůcka typu, z níž je inhalováno (spacer, air-chamber), je nepostradatelným lékem pro stavy provázené bronchiálním spazmem. Lze doporučit buď samotný salbutamol, nebo je možno zvolit i jiné beta2-mimetikum, např. fenoterol s ipratropiem. Tramadol je zvolen jako účinné a bezpečné analgetikum. Tento lehký opioid je při analgezii u dětí neprávem užíván zřídka a proto zde, jako u jediného léku, uvádíme dávku 1–1,5 mg/kg pro dosi. Výhodou jsou lékové formy pro aplikaci i. m., i. v., ale i per os, třeba ve formě kapek.

Literatura

1. NOVÁK, I. Intenzívní péče v pediatrii v České republice. In NOVÁK, I., et al. Intenzívní péče v pediatrii. Praha : Galén, 2008, s. 4.
2. NOVÁK, I., RÁROVÁ, M. Naléhavé situace u dětí v primární péči. Medicína po promoci, 2008, 9, s. 63–68.
3. NOVÁK, I. Kardiopulmonální resuscitace po roce 2010. Pediatr pro praxi, 2011, 12, s. 126–129.
e-mail: ivan_novak@volny.cz

Tab. 1 Pomůcky pro řešení akutních stavů u dětí – vybavení ordinace PLDD

• tlaková nádoba s kyslíkem 10 litrů
• elektrická nebo vodní vývěva (mechanická vývěva)
• odsávací cévky pro odsávání dýchacích cest
• samorozpínací vak o objemu 1,5–2 l s chlopní pro pozitivní přetlak na konci výdechu
a kyslíkovým zásobníkem
• sada masek pro všechny věkové skupiny
• vzduchovody
• souprava pro koniopunkci
• nitrožilní kanyly
• jehly a stříkačky
• dlahy pro fixaci končetin – využitelné při
úrazech i při fixaci končetiny po vstupu do žíly
• obinadla, náplasti
• infúzní sety
• intraoseální jehla

Tab. 2 Základní léky pro neodkladnou přednemocniční péči u dětí

• aqua pro injectione inj.
• adrenalin inj.
• aktivní uhlí
• antidota (etylalkohol, N-acetylcystein)
• atropin inj.
calcium gluconicum 10% inj.
• dexametazon
• diazepam inj. a rectales
• glukóza 10% a 40% inj.
• lahve 1/1 fyziologického roztoku 100, 250
a 500 ml
• selektivní beta2-mimetikum inj. a sprej
(salbutamol) + souprava pro inhalaci
• tramadol inj. i tbl.

Tab. 3 Látky s dobrou a špatnou absorpcí na aktivní uhlí

Dobrá absorpce Špatná absorpce
• acetaminofen • etylalkohol
(paracetamol) a metylalkohol
• acetylosalicylová • etylenglykol
kyselina a její soli• petrolej a jiné
• amfetamin keroseny
• amitryptylin • železo
• barbituráty • silné kyseliny
• diazepam a zásady
• digoxin
• kodein
• morfin

O autorovi| Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha Soukromá pediatrická praxe, Kostelec u Křížků

Ohodnoťte tento článek!