Výborné účinky niacinu

Americká studie zjistila, že niacin s prodlouženým uvolňováním v kombinaci se statinem je vysoce účinný v docílení regrese tloušťky intimy karotid, a to dokonce více než kombinace statinu s ezetimibem.

Studii dokončilo 208 nemocných s ischemickou chorobou srdeční, kteří byli na dlouhodobé terapii statinem a jejichž LDL-cholesterol byl pod 2,6 mmol/l a HDL-cholesterol pod 1,3 mmol/l u mužů a 1,4 mmol/l u žen. Polovina nemocných byla kromě statinem léčena i niacinem s prodlouženým uvolňováním (2000 mg denně) a druhá polovina ezetimibem v dávce 10 mg denně. Autoři vyhodnocovali vliv léčby na tloušťku intimy karotidy po 14 měsících léčby.

Studie musela být předčasně ukončena vzhledem k výrazně vyšší účinnosti niacinu na zmenšení tloušťky intimy karotidy (ve všech parametrech p = 0,001). Zatímco ezetimib snížil hladinu LDL-cholesterolu (o 19 %) i HDL-cholesterolu a triglyceridů, niacin zvýšil hladinu HDL-cholesterolu o 18 %. Významné snížení LDL-cholesterolu v případě ezetimibu bylo paradoxně spojeno s nárůstem tloušťky karotidální intimy. Niacin rovněž dokázal snížit počet závažných kardiovaskulárních příhod: zatímco v niacinové skupině k nim došlo v 1 %, v ezetimibové skupině to bylo v 5 %. Zdá se tedy, že tato studie posune niacin do popředí zájmu lékařské veřejnosti.

New Engl J Med, 2009, 361, p. 2113–2122

Ohodnoťte tento článek!