Výhody časné dimise po iktu

Mezinárodní tým autorů provedl metaanalýzu 11 studií, které se zabývaly délkou hospitalizace u celkem 1600 nemocných po centrální mozkové příhodě a porovnávaly jejich časné propuštění s domácí rehabilitací oproti standardní délce hospitalizace…

Domácí rehabilitace byla zajištěna mulitidisciplinárními týmy. Z výsledků studie vyplynulo, že nemocní se zajištěnou domácí rehabilitací byli průměrně o 8 dní dříve propuštěni z nemocnice a že tito nemocní měli nižší (o šest na 100 nemocných) výskyt komplikací, jako je závislost na druhé osobě nebo smrt. Dále byli tito nemocní výrazně schopnější vykonávat domácí práce a celkově byli spokojenější než nemocní léčení delší dobu v nemocnici. Rozdíly byly nejvýraznější u osob s lehkým až středně těžkým neurologickým postižením.

Lancet, 2005, 365, p. 501-506

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!