Výhody fixní léčby perindoprilem a indapamidem u diabetiků 2. typu

Rutinní léčba fixní kombinací perindoprilu a indapamidu u diabetiků 2. typu snižuje riziko závažných kardiovaskulárních komplikací včetně úmrtí. K tomuto závěru dospěla rozsáhlá mezinárodní studie ADVANCE. Studie se zúčastnilo přes 11 tisíc diabetiků 2. typu z 215 center ve 20 různých zemích.

V rámci studie byla polovina nemocných léčena kromě své stávající terapie ještě kombinací perindoprilu s indapamidem a druhá kontrolní polovina zůstala na své původní léčbě.

Během průměrné doby sledování 4,3 roku klesl systolický krevní tlak v intervenční skupině o 5,6 mmHg a diastolický o 2,2 mmHg. Dále v intervenční skupině kleslo relativní riziko závažných cévních komplikací o 9 % a riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin o 18 %. Celkovou mortalitu snížila kombinační léčba o 14 % v porovnání s kontrolami. Autoři spočítali, že pětiletá léčba kombinací perindoprilu a indapamidu dokáže předejít každému 79. úmrtí.

Lancet, 2007, 370, p. 829-840

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!