Výhody inzulínové pumpy se senzorem

Inzulínové pumpy s glykemickým senzorem se nejspíše stanou hitem v léčbě diabetes mellitus 1. typu (DM1). Americká studie nyní prokázala, že špatně kompenzovaní diabetici 1. typu z tohoto typu léčby významně profitují.

Do studie bylo zařazeno 329 dospělých a 156 dětí s DM1 nedostatečně kompenzovaným standardní léčbou inzulínem. Nemocní byli randomizováni na skupinu léčenou inzulínovými analogy podávanými pumpou se senzorem a na skupinu léčenou několika denními injekcemi inzulínových analogů.

Za rok sledování klesl glykovaný hemoglobin z původní hodnoty 8,3 % v obou skupinách na 7,5 % ve skupině s pumpou a 8,1 % ve skupině bez pumpy (p < 0,001). Počet nemocných, kteří dosáhli cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu pod 7 %, byl rovněž vyšší ve skupině s pumpou. Četnost závažných hypoglykémií byla v obou skupinách stejná.

New Engl J Med, 2010, 363, p. 311–320

Ohodnoťte tento článek!