Výkyvy krevního tlaku predisponují k mozkové příhodě

Mezinárodní studie organizovaná z Oxfordu prokázala, že variabilita systolického krevního tlaku (TKs) mezi návštěvami u lékaře a jeho maximální hodnota významně predisponují k cévní mozkové příhodě, a to nezávisle na průměrném TKs.

U nemocných s již léčenou arteriální hypertenzí tato variabilita zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod. Autoři zpracovali údaje z britské studie UK-TIA zaměřené na hypertoniky po tranzientní ischemické atace a z britsko-skandinávské studie zaměřené na již léčené hypertoniky (ASCOT-BPLA). Krevní tlak zaznamenávali během sedmi návštěv u lékaře. Zjistili, že nemocní s nejvyšší variabilitou TKs měli riziko cévní mozkové příhody zvýšeno 6krát a nemocní s nejvyššími dosaženými hodnotami TKs měli toto riziko zvýšeno dokonce 15krát. Stejné, ale méně výrazné trendy byly pozorovány i ve skupině již léčených hypertoniků.

The Lancet, 2010, 375, p. 895–905

Ohodnoťte tento článek!