Výška matky významně ovlivňuje zdraví potomka

Harvardští epidemiologové potvrdili, že výška matky významně ovlivňuje mortalitu, výskyt podváhy a neprospívání v kojeneckém i dětském věku. V rámci rozsáhlé analýzy zpracovali údaje ze 109 demografických a zdravotnických studií z 54 zemí třetího světa.

Mortalitní analýza zahrnula přes dva a půl miliónu dětí, analýza podváhy, neprospívání a hubnutí téměř 600 tisíc dětí. Z výsledků analýzy vyšlo najevo, že každý nárůst výšky matky o 1 cm byl spojen s poklesem relativního rizika úmrtí potomka o 1,2 %, podváhy o 3,2 %, neprospívání o 3,2 % a hubnutí o 0,6 %. Děti narozené nejvyšším matkám (nad 160 cm) měly absolutní riziko smrti 7,3 %, zatímco děti narozené matkám nejmenším (pod 145 cm) měly toto riziko 12,8 %.

JAMA, 2010, 303, p. 1507-1516

Ohodnoťte tento článek!