Výsledky soutěže Sestra roku 2009

Dne 25. února 2010 proběhlo v prostorách pražského paláce Žofín slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku soutěže Sestra roku. Jejím organizátorem byl již tradičně odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, a. s. Záštitu nad akcí převzala i v tomto roce Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Výsledky soutěže Sestra roku 2009

Večerem provázeli Jan Rosák a Ester Janečková, prostřednictvím filmového záznamu pozdravila finalisty soutěže a všechny přítomné patronka soutěže Dagmar Havlová.
Generálním partnerem soutěže Sestra roku 2009 byla společnost Hartmann-Rico, a. s., hlavním partnerem společnost 3M Česko. Partnery byly firmy Bayer, Hypokramed, produkt Lactacyd od společnosti GlaxoSmithKline, Mediapharma, Richter Gedeon, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Zepter International.
Mediálními partnery byly časopisy Zdravotnictví a medicína, Postgraduální medicína, Pacientské listy, Moje zdraví, MF Plus, Mladá fronta Sedmička, divize Medical Services a Český rozhlas.

Výsledky soutěže Sestra roku 2009

Slavnostního večera se zúčastnili prezident ČLK Milan Kubek, členka správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Táňa Fischerová (na snímku), Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví ČR, Markéta Hellerová, náměstkyně pro zdravotní péči MZd ČR, Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí, Martina Čuhajová, zástupce generálního sponzora Hartmann-Rico, a. s., Richard Rokyta, přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, Jiří Hoch, přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Jan Pirk, přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, Jaromír Gajdáček, ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, a další hosté.

Výsledky soutěže Sestra roku 2009

Titul Sestra v nemocniční a ambulantní péči získala Ivana Šulcová (první zprava) z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. Vítězkou v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Mgr. Marie Marková, Ph. D. (druhá zprava, vedle ministryně zdravotnictví Dana Jurásková), pedagogická pracovnice Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno. Titul Sestra v sociální péči patří Bc. Bronislavě Husovské, Dis. (první zleva), vrchní sestře Mobilního hospice Ondrášek v Ostravě. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství získala Markéta Bekárková (druha zleva) ze střediska Charity Frýdek-Místek „Oáza pokoje“.

Výsledky soutěže Sestra roku 2009

Novinkou letošního ročníku bylo ocenění Sestra mého srdce. V hlasování odborné i laické veřejnosti zvítězila řeholní sestra Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského S. M. Anežka Anna Polehlová, staniční sestra Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

Ohodnoťte tento článek!