Významným trendem v kardiologii je miniinvazivita

Nejen o trendech v současné kardiologii, ale i úrovni péče, jež je poskytována českým kardiologickým pacientům, nebo o vzdělávání mladých kardiologů hovoří člen představenstva a vedoucí lékař Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec MUDr. Marian Branny, Ph. D.

V Nemocnici Podlesí pracujete od roku 1989. Jak s ohledem na vývoj zdejší kardiologie vidíte dnešní Kardiocentrum v Podlesí?

Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec je součástí národní sítě 11 komplexních kardiovaskulárních center, která jsou v ČR odpovědná za poskytování nejvyšší úrovně specializované kardiovaskulární péče. Co se týče spektra, objemu diagnostických a léčebných procedur, je Nemocnice Podlesí, člen skupiny Agel, jedním ze tří největších pracovišť v naší republice. Třinecké pracoviště je rovněž vnímáno jako jeden z lídrů v zavádění nových technologií v kardiologii.

Kardiologickou erudici jste získal na studijních pobytech a kurzech na kardiologické klinice IKEM Praha, ale i v Londýně, Paříži a USA, takže máte možnost srovnávat kvalitu i efektivitu. Jaká péče je ve srovnání se zahraničím českým pacientům v kardiologii poskytována?

Obecně se dá říci, že dostupnost a kvalita zdravotní péče je závislá na ekonomické situaci a historických zvyklostech dané země. V České republice je zdravotní péče na slušné úrovni. Jako jednu z největších rezerv v systému vidím v tom, že stát jako garant zdravotní péče dosud nevysvětlil občanům, na jakou péči mají anebo nemají nárok. To znamená – chybí nám definice, na kterou péči mají naši občané kdykoliv nárok a na kterou musejí čekat.

Pokud se podíváme do budoucnosti vašeho oboru, jaké trendy v invazívní a neinvazívní kardiologii budou pro reálnou praxi skutečně důležité a jaké méně?

Nejvýznamnějším trendem v kardiologii je miniinvazivita a prevence. Miniinvazivita znamená, že řadu léčebných procedur, které se ještě nedávno daly dělat pouze operačně, dnes můžeme provádět katetrizačně. V praxi místo narkózy, velké rány na hrudníku, potřeby zastavit srdce a napojit na mimotělní oběh můžeme nemocné léčit pouze v místním znecitlivění, vpichem katétru, na bijícím srdci. Pro nemocného je tato léčba bezpečnější, prakticky bezbolestná, má méně komplikací a výrazně kratší dobu zotavení. Prevencí máme na mysli možnost získání genetických, biochemických nebo telemetrických informací, které umožní předejít vzniku anebo manifestaci choroby či klinického stavu. Dovedeme například najít pacienty se sklonem k některým zhoubným arytmiím, trombofilním stavům, stejně tak u nemocných s implantovaným defibrilátorem umíme předvídat retenci tekutin v těle ještě dříve, než dojde ke klinickým projevům nemoci.

Školíte také mladé lékaře? Jak se díváte na změny v postgraduálním studiu lékařů, vidíte v novém pojetí nějaký neuralgický bod?

Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec je akreditovaným centrem pro školení mladých kardiologů. Mladí lékaři po absolvování dvouleté přípravy v oboru vnitřního lékařství stráví další tři roky v kardiocentru. Mají přesně stanovený plán výcviku, projdou všemi podobory kardiologie, např. intervenční kardiologií, arytmologií, zobrazovacími metodami, kardiochirurgií, kde se učí katetrizovat, implantovat stimulátory, provádět echokardiografická vyšetření. Vše probíhá pod dohledem našich konzultantů. Následně skládají atestační zkoušku. Od roku 2006, kdy jsme zahájili program postgraduální přípravy mladých kardiologů, prošlo tréninkem více než 35 mladých lékařů. Všichni byli výborně připraveni nejen na atestační zkoušku, ale i na vlastní kardiologickou praxi. Současný návrh vzdělávání v kardiologii má snahu zkrátit dobu specializační přípravy na kardiologii. Když jsme porovnali vzdělávací systémy v kardiologii ve Spojeném království, Německu, Rakousku, Švédsku s českým návrhem, náš systém byl kratší o 1-1,5 roku. Za 2,5 roku nelze mladého lékaře naučit kardiologii v požadovaném rozsahu. Proto jsme za Výbor České kardiologické společnosti podali návrh na prodloužení délky vzdělání kardiologů.

Ohodnoťte tento článek!