Vzdělání prodlužuje život

Ve Spojených státech se výrazně prohloubil rozdíl v očekávané délce života mezi vzdělanými a nevzdělanými lidmi. Podle nové studie se téměř veškerý nárůst očekávané dél-ky života za posledních dvacet let týká pouze vzdělaných lidí.

Autoři spočetli,že v r.2001 činila očekávaná délka života 25letého muže se základním vzděláním maximálně 50 let, zatímco pro muže s alespoň částečným vysokoškolským vzděláním to bylo 57 let. Od roku 1981 se očekávaná délka života nejméně prodloužila u nevzdělaných černochů a nehispánských bělochů,a to navzdory vzrůstajícímu zájmu a finanční podpoře. Za pozorované rozdíly zřejmě velkou měrou může rozdílný postoj ke kouření,a tím i výskyt chorob způsobených kouřením.

Health Affairs,2008,27,p.350-360

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková,Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!