vzdělávání

Akce českých odborných společností

společnost od m. do m. místo název téma kontakt

konání

Psychiatrická společnost 11. 11. Brno 24. Kongres Doc. Drtílková,

Sekce dětské „Duševní zdraví Psychiatrická klinika

a dorostové psychiatrie mládeže“ Brno

Psychiatrická 01. 11. 01. 11. Praha – Psychiatrická Seminář dopol. – PO Liberec, Sekretariát společnosti:

společnost klinika 1. LF UK odpol. – sekce psychofarmakologie Psychiatrické centrum Praha,

Ústavní 91, 181 03 Praha 8 -Bohnice,

tel.: 66003400, fax: 66003420,

e-mail: pcpklin@mbox.cesnet.cz

Česká společnost 02. 11. 02. 11. Praha Pracovní den sekce Marie Vémolová, OKBI FN Bulovka,

klinické biochemie biochemických laborantů Budínova 2, 180 81 Praha,

tel./fax: 02/ 6608 2889

Česká společnost 02. 11. 02. 11. Praha Seminář Doc.MUDr. Jan Vokurka, Klinika

otorinolaringologie ORL/CHHK LF UK a FN,

a chirurgie hlavy a krku 500 05 Hradec Králové,

fax: 049/583 2033,

e-mail: vokurka @fnhk.cz

Psychiatrická 03. 11. 05. 11. Lázně Sedmihorky 3. Konference Dr. Pfeiffer

společnost sociální psychiatrie

Odborná společnost 04. 11. 04. 11. Liberec Seminář Program BOS.org s.r.o., Střekovské nábřeží 51,

praktických dětských 400 03 Ústí nad Labem,

lékařů ČLS JEP Fax: 047/5534332,

e-mail: bos.org@l.inectet.cz

Česká urologická 04. 11. 04. 11. Praha Seminář Dysfunkce močových cest doc. Kočvara, CSc., doc. Hanuš, CSc.,

společnost u dětí a dospívajících Urologická klinika VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2,

tel.: 02/24913905, 223661

Česká urologická 04. 11. 04. 11. Znojmo Moravský urologický doc. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.,

společnost seminář Urologická klinika FN Brno-Bohunice,

Jihlavská 20, 639 00;

tel.: 05/43193860, 05/43191111

Společnost 04. 11. 04. 11. Praha Seminář Léčba bolesti. Management Sekretariát společnosti: V Úvalu 84, všeobecného akutní bolesti v praxi PL 150 00 Praha 5, tel./fax: 02/2443 6100,

lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz

Společnost 04. 11. 04. 11. Brno Seminář Onemocnění pohybového Sekretariát společnosti: V Úvalu 84,

všeobecného aparátu v praxi PL 150 00 Praha 5, tel./fax: 02/2443 6100,

lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz

Společnost 04. 11. 04. 11. Hradec Králové Seminář Obstrukční nemoci Sekretariát společnosti: V Úvalu 84, všeobecného dýchacích cest 150 00 Praha 5, tel./fax: 02/2443 6100,

lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz

Česká společnost 07. 11. 12. 11. Hradec Králové 13. Kurz funkční Doc.MUDr. Jan Vokurka,

otorinolaringologie Klinika ORL/CHHK endonazální Klinika ORL/CHHK LF UK a FN,

a chirurgie hlavy a krku endoskopické 500 05 Hradec Králové,

chirurgie fax: 049/583 2033,

e-mail: vokurka@fnhk.cz

Společnost lékařské 08.? 11. 08.? 11. Brno Pracovní den Prenatální diagnostika prim. MUDr. R. Gaillová, RNDr. A. Oltová,

genetiky Odd. lékařské genetiky FN,

Černopolní 9, 662 63 Brno,

tel.: 05/45 122 571, Prof. MUDr. P. Ven-

truba, DrSc., Porodnice Obilní trh,

602 00 Brno

Česká 09. 11. 09. 11. Brno Regionální seminář Doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.,

dermatovenerologická Kazuistiky FNsP Bohunice, II. kožní klinika,

společnost ČLS JEP Jihlavská 20, 639 00 Brno,

tel.: 05/4319 1111, 3372

Společnost pro 09. 11. 09. 11. Praha – Lékařský dům Seminář Kožní alergologická problematika MUDr. R. Klubal, CSc.,

alergologii a klinickou Ústav imunologie 2. LF UK, Praha

imunologii ČLS JEP

Česká pneumol. 10. 11. 10. 11. Brno – MEFA Zánětlivá onemocnění Doc.MUDr. Miloš Pešek, CSc., klinika

a ftizeol. společnost dýchacího ústrojí TBC a respir.nemocí FN, 305 99 Plzeň,

ČLS JEP fax: 019/277079

Společnost revizního 10. 11. 10. 11. Brno – Výstaviště Pracovní den Problematika revize úhrad MUDr. K. Lipár, CSc., VOZP ČR,

lékařství ČLS JEP farmakoterapie Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9,

tel.: 02/6631 1911

Česká urologická 11. 11. 11. 11. Praha Seminář Rekonstrukční operační prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.,

společnost techniky v urologii doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.,

Urologická klinika VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2,

tel.: 02/24913905, 223661

Česká urologická 11. 11. 11. 11. Olomouc Seminář Urolitiáza a její řešení Dr. Brázda, Dr. Rajmon, Urologická

společnost klinika, FN Olomouc, I. P. Pavlova 6,

775 20 Olomouc,

tel.: 068/5853461

Česká obezitologická 13. 11. 13. 11. Praha 2, Seminární Diferenciálně diferenciální diagnostika obezity – Doc.MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

společnost místnost Centra pro dg diagnostické -kazuistiky, indikace pacientů MUDr. Marie Kunešová, Centrum pro

a léčbu obezity VFN, a indikační s morbidní obezitou dg a léčbu obezity VFN, III. interní kli-

III. interní klinika 1. LF UK, bariatricko- k bandáži žaludku nika 1. LF UK, Ke Karlovu 2,

Ke Karlovu 2, 121 09, -chirurgické 121 09 Praha 2, tel.: 24918076,

Budova A2, I.p. semináře 24919183, tel./fax: 24919161,

e-mail: vhai@lfl.cuni.cz,

mkune@.cuni.cz.

Termín přihlášek: do konce

1. týdne v měsíci

Česká urologická 13. 11. 13. 11. Hradec Králové Seminář Urologické operace doc.MUDr. Petr Morávek, CSc.,

společnost MUDr. Hafuda, Urologické oddělení

nemocnice, B. Němcové 44,

370 87 České Budějovice,

tel.: 038/7875201

Česká gynekol. 15. 11. 15. 11. Hotel International 10. Sympózium Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.,

a porodnická asistované RNDr. Jana Žáková, I. gyn.-por. Klini-

společnost ČLS JEP reprodukce ka MU, FN Brno, Obilní trh 11,

Sekce asistované 656 77 Brno, tel./fax: 05/41213364,

reprodukce ČGPS e-mail: zakova@fp-brno.cz

Česká geronto- 15. 11. 15. 11. Praha – Lékařský dům Pracovní den ČGGS Gerontologické centrum

logická a geriatrická Sekretariát ČGGS, Šimůnkova 1600,

společnost 182 00 Praha 8-Kobylisy.

Tel.: 02/86883676, fax: 02/86882788,

e-mail:

Iva.Holmerova@gerocentrum.cz

Česká farmaceutická 16. 11. 18. 11. Brno Pracovní dny Zkušenosti, praxe, legislativa RNDr. Jana Střítecká, Lékárna FN

společnost nemocničních U sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno,

Sekce nemocničních lékárníků tel.: 05/4321 2107, fax: 05/4324 6253

lékárníků

Česká společnost 16. 11. 16. 11. Hradec Králové/ Seminář Doc.MUDr. Jan Vokurka,

otorinolaringologie Pardubice Klinika ORL/CHHK LF UK a FN,

a chirurgie hlavy 500 05 Hradec Králové,

a krku a ORL nemocnice fax: 049/583 2033,

v Pardubicích e-mail: vokurka@fnhk.cz

Společnost 16. 11. 18. 11. Brno Výroční konference Sekretariát společnosti: V Úvalu 84,

všeobecného 150 00 Praha 5, tel./fax: 02/2443 6100,

lékařství ČLS JEP e-mail: svl@cls.cz

Česká pediatrická 17. 11. 18. 11. Ostrava – hotel Atom IX. Moravskoslezské MUDr. J. Slaný, CSc., Klinika Dětského

společnost pediatrické dny lékařství FNsP, 17. listopadu 1790,

708 52 Ostrava, tel.: 069/6917340

Nemocnice 17. 11. 18. 11. Pelhřimov 6. Pelhřimovské MUDr. Karel Křikava, CSc.,

Pelhřimov chirurgické dny primář chirurgického odd.

Nemocnice Pelhřimov,

393 38 Pelhřimov, tel.: 0366/522911,

fax: 0366/23645

Společnost 17. 11. 17. 11. Praha – ÚVN Dermatochirurgické Možnosti chirurgických Doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.,

korektivní dermatologie a korektivně a nechirurgických korektivně Dermatovenerologická klinika 1. LF UK,

a kozmetologie dermatologické dermatologických zákroků Apolinářská 4, 128 21 Praha 2,

ČLS JEP metody tel.: 02/271438, l. 225, 241

Společnost pro 17. 11. 18. 11. Ostrava Beskydské Org.: MUDr. M. Jurečka,

alergologii a klinickou alergologické Městská nemocnice,

imunologii ČLS JEP a imunologické dny Ostrava – Fifejdy

Česká 18. 11. 19. 11. Praha Forum MUDr. Ivo Kocúr,

oftalmologická oftalmologicum Oční oddělení, FNKV,

společnost 100 00 Praha 10, tel.: 02/6716 2390

Česká urologická 18. 11. 18. 11. Olomouc Seminář Urologické operace doc.MUDr. Záťura, MUDr. Richard

společnost Fiala, CSc., Urologická klinika FN,

I. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc,

tel.: 068/585 3461

Česká společnost 22. 11. 22. 11. Karlova Studánka Pracovní dny Antonín Dostál, OKBH, Státní léčebné

klinické biochemie lázně, 793 24 Karlova Studánka,

tel./fax: 0646/798 260

Společnost pro 22. 11. 22. 11. Pracovní den SPPDP Řešené a nedořešené MUDr. Jan Všetička, Genetická ambu-

prevenci dědičných problémy současné lance, Kafkova 8, 702 00 Ostrava,

poruch ČLS JEP prenatální diagnostiky tel./fax: 069/6618917

Společnost revizního 22. 11. 24. 11. Beskydy 2. Česko-slovenská Kontrolní a regulační činnost MUDr. Jan Calta, VZP, Hybernská 8,

lékařství ČLS JEP konference revizního v revizním lékařství 110 00 Praha 1, tel.: 02/21107 117,

lékařství MUDr. K. Wagner,

tel.: 069/2927 451

Společnost sociálního 22. 11. 22. 11. Praha Seminář Kvalita zdravotní péče Prof.MUDr. I. Gladkij, LF PU, Ústav

lékařství a řízení péče Lékařský dům sociálního lékařství, Hněvotínská 3,

o zdraví 9.30 –13.00 775 15 Olomouc,

tel./fax: 068/5632966

Česká 23. 11. 25. 11. Karlovy Vary VII. Diskusní Doc.MUDr. J. Špičák, CSc.,

gastroenterologická a vzdělávací prim. MUDr. M. Zavoral, Klinika hepa-

společnost gastroenterologické togastroenterologie IKEM,

dny Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4,

tel.: 02/61364016, fax: 02/61362615

Česká společnost 23. 11. 24. 11. Praha – Bulovka 22. Symposium Intercongress, s.r.o., Pernerova 11,

pro ortopedii ortopedické kliniky 186 00 Praha 8, tel.: 02/2311 223,

a traumatologii IPVZ FN Na Bulovce tel./fax: 02/2311 223,

e-mail: intercon@comp.cz

Česká gerontologická 23. 11. 24. 11. Nové Adalbertinum, Celostátní kongres „ Klinika gerontologická a metabolická,

a geriatrická společnost, Hradec Králové Diagnostické problémy FN Hradec Králové,

pro aterosklerózu, a zvláštnosti chorob 500 05 Hradec Králové,

Společnost parenterální ve stáří“ tel.: 049/583 2166, 583 2243,

a enterální výživy fax: 049/583 2001

a intenzivní metabolické

péče ČLS JEP,

Nadace pro rozvoj

v oblasti umělé výživy,

metabolismu a stárnutí

Česká 24. 11. 26. 11. Poděbrady Postgraduální Aktuální témata v diabetologii Doc. MUDr. Jindřiška Perušičová, CSc.,

diabetologická seminář III. interní klinika, Fakultní poliklinika,

společnost Karlovo nám. 32, 120 00 Praha 2,

tel./fax: 02/24904 695

Česká farmaceutická 24. 11. 25. 11. Valtice Vinobraní klinické Racionální užívání antibiotik Dr. René Mach, Lékárna na poliklinice,

společnost farmacie II Břeclav

Sekce klinické

farmacie

Česká pneumol. 24. 11. 24. 11. Žamberk Pomoc pneumologů při Doc. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,

a ftizeol. společnost chirurgickém řešení nemocí plic klinika TBC a respir. nemocí FN,

ČLS JEP 305 99 Plzeň, fax: 019/277079

Společnost pro 24. 11. 24. 11. Znojmo Seminář pro Akutní a chronická bolest tel.: 0624/215485, 21552278,

studium a léčbu bolesti praktické lékaře fax: 0624/222805

ČLS JEP – léčba bolesti

Společnost pro 24. 11. 24. 11. Zlín Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Eva Liennerthová, Amb. LB

studium a léčbu bolesti praktické lékaře FNsP U sv. Anny, Pekařská 53,

ČLS JEP – léčba bolesti 656 91 Brno, tel.: 05/4318 2558,

4318 2569, fax: 05/4318 21000

Společnost pro 24. 11. 24. 11. Brno Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Lubomír Hakl, CSc., COS FN,

studium a léčbu praktické lékaře Jihlavská 20, 639 01 BrnoBohunice,

bolesti ČLS JEP – léčba bolesti tel.: 05/4319 1111, 3192100,

fax: 05/4321 4105

Společnost pro 24. 11. 24. 11. Pardubice Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Karel Kulda, KAR FN,

studium a léčbu praktické lékaře 500 36 Hradec Králové,

bolesti ČLS JEP – léčba bolesti tel.: 049/5833605, fax: 049/5832022

Radiobiologická 24. 11. 26. 11. Praha Úvodní kurz v ne- Fyziologická a fyzikální podstata Vedoucí kurzu: Doc.MUDr. Leoš

společnost ČLS JEP invazivní laseroterapii, fototerapie se zaměřením na Navrátil, CSc., odb. asistent

společně s katedrou fototerapii a pulzní neinvazivní laseroterapii MUDr. Jaroslava Kymplová,

radiační onkologie IPVZ magnetoterapii a pulzní magnetoterapii, tel.: 02/4025580, 44400895,

hygienické předpisy, fax: 02/295603,

zásady klinické aplikace, praktické e-mail: jaroslava.kymplova@lfl.cuni.cz

demonstrace na rehabilitačním,

kožním a stomatologickém

oddělení. Doklad o absolvování

je nezbytný z právního hlediska pro práci

s laserem.

Česká dermato- 25. 11. 25. 11. Brno Konference dětské Atopická dermatitida – varia MUDr. Hana Bučková, Dětské kožní odd.

venerologická dermatologie FDN JGM, Kameničkova 6, 616 Brno,

společnost ČLS JEP tel.: 05/4232 1270, fax: 05/4221 9658

Radiobiologická 25. 11. 25. 11. Praha Léčebná tělesná Kurz je určen především pro Odb. as. MUDr. Jaroslava Kymplová,

společnost ČLS JEP výchova rehabilitační lékaře, gynekology Tel.: 02/4025580, 44400895,

společně s katedrami v gynekologii a praktické lékaře s cílem seznámit fax: 02/295603,

gynekologie – kurz je s možnostmi léčebné tělesné e-mail: jaroslava.kymplova@lfl.cuni.cz

a porodnictví výchovy u žen se zaměřením

a radiační onkologie IPVZ na některé svalové skupiny.

Radiobiologická 25. 11. 25. 11. Praha Fototerapie a další Přehled fyzikálních a reha- as. MUDr. Kateřina Zemanová,

společnost ČLS JEP formy fyzikální bilitačních metod možných tel.: 02/4025580, 44400895,

společně s katedrou a rehabilitační péče praktikovat v praxi praktického fax: 02/4021947,

radiační v klinické praxi a dětského lékaře, zásady aplikace, e-mail: katerina.zemanova@lfl.cuni.cz

onkologie IPVZ praktická demonstrace.

Společnost lékařské 29. 11. 29. 11. Praha Pracovní den 20. Šobrův den – klinika Doc. MUDr. R. Češka, CSc.,

genetiky ve spolupráci Muzeum policie a genetika hyperlipoproteinemií 3. Interní klinika 1. LF, U nemocnice 2,

s Č. spol. 128 21 Praha 2, tel.: 02/2496 2993,

pro aterosklerózu fax: 02/296872

Česká gynekol. 30. 11. 02. 12. Brno – Hotel Voroněž Mezinárodní Nové trendy perinatální medicíny Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.,

a porodnická kongres ČGPS I. gyn.-por. Klinika, Obilní trh 11,

společnost ČLS JEP 656 77 Brno,

e-mail: unzeitig@fp-brno.cz

Česká 30. 11. 01. 12. Hradec Králové, ALDIS České a slovenské Laboratorní hematologie RNDr. Miroslav Pecka, CSc., OKH FN,

hematologická dny laboratorní Sokolská 48, 500 05 Hradec Králové,

společnost ČLS JEP hematologie tel.: 049/5832728, fax: 049/1583 2011,

e-mail: zakova@fnhk.cz

Radiobiologická 02. 12. 03. 12. Brno Současné možnosti systémové MUDr. Diana Herényiová,

společnost ČLS JEP enzymoterapie – (se zaměřením tel.: 02/4025580, 44400895, fax: 02/

na chirurgické obory) 4021947, e-mail: zakova@fnhk.cz

Radiobiologická 02. 12. 03. 12. Praha Možnosti fyzikální Kurz je určen především pro reha- Odb. as. MUDr. Jaroslava Kymplová,

společnost ČLS JEP terapie u ženy – kurz bilitační lékaře, gynekology a prak- Tel.: 02/4025580, 44400895,

společně s katedrami tické lékaře s cílem seznámit je se fax: 02/295603,

gynekologie a porod- současnými možnostmi využití e-mail: jaroslava.kymplova@lfl.cuni.cz

nictví a radiační moderních forem fyzikální a reha-

onkologie IPVZ bilitační léčby zejména

v těhotenství a po porodu.

Česká společnost 02. 12. 03. 12. Praha Školící dny Terapie neinvazivním laserem MUDr. M. Procházka, FLBR odd.,

pro využití laseru – neinvazivní laser Koněvova 205, 130 00 Praha 3,

v medicíně tel.: 02/6843729

Psychiatrická 06. 12. 06. 12. Praha – Psychiatrická Seminář dopol.- PL Kosmonosy, Sekretariát společnosti: Psychiatrické

společnost klinika 1. LF UK odpol. – Vondráčkova nadace centrum Praha, Ústavní 91,

181 03 Praha 8 – Bohnice,

tel.: 66003400, fax: 66003420,

e-mail: pcpklin@mbox.cesnet.cz

Společnost sociálního 06. 12. 06. 12. Praha – Lékařský dům Seminář Legislativa (srovnání s EU) MUDr. M. Šilhan

lék. a řízení péče o zdraví 9.30 –13.00

Česká hepatologická 07. 12. 07. 12. Praha – Lékařský dům Podzimní Novinky v hepatologii prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc.,

společnost pracovní den I. interní klinika 1. LF UK,

U nemocnice 2, 128 08 Praha 2,

tel.: 02/24962676, fax.: 02/297932

Česká urologická 07. 12. 07. 12. Mělník Konference Praktická urogynekologie IX. doc. MUDr. Hanuš Tomáš, CSc.,

společnost Urologická klinika VFN a 1. LF UK,

Ke Karlovu 6, 128 08 Praha 2,

tel.: 02/249 13905, 223661

Česká společnost 07. 12. 07. 12. Praha Seminář Doc.MUDr. Jan Vokurka,

otorinolaringologie Klinika ORL/CHHK LF UK a FN,

a chirurgie hlavy a krku 500 05 Hradec Králové,

fax: 049/583 2033,

e-mail: vokurka@fnhk.cz

Česká oftalmologická 08. 12. 08. 12. Praha, Nemocnice Pracovní den ČOS Vitreoretinální chirurgie III Doc.MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.,

společnost Na Homolce MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.,

Oční klinika VFN a 1. LF UK, U Nemoc-

nice 2, 128 00 Praha 2, 02/292291

Česká obezitologická 11. 12. 11. 12. 121 09 Praha 2, Ke Kar- Seminář Diferenciální diagnostika obezity Doc.MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.,

společnost lovu 2, , III. interní klinika -kazuistiky, indikace pacientů MUDr. Marie Kunešová, Centrum pro dg

1. LF UK, Seminární místnost s morbidní obezitou k bandáži a léčbu obezity VFN, III. interní klinika

Centra pro dg a léčbu obezity žaludku 1. LF UK, Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2,

VFN, budova A2, I.p. tel.: 24918076, 24919183,

tel./fax: 24919161,

e-mail: vhai@lfl.cuni.cz,

mkune@lfl.cuni.cz.

Česká gynekol. 12. 12. 12. 12. Praha – Lékařský 21. Kaňkův pražský Diferenciální diagnostika neo- as. MUDr. Havránková,

a porodnická dům, 8 – 17 h onkologický den plastických lézí dolního FNKV Šrobárova 48, Praha 10,

společnost ČLS JEP gynekologů genitálního traktu tel.: 6716 2736, 2863

Společnost lékařské 13. 12. 14. 12. Pracovní dny DNA molekulární diagnostika Prof. MUDr. R. Brdička, DrSc.,

genetiky Ústav hematologie a krevní transfuze,

U nemocnice 2, 120 00 Praha 2,

tel.: 02/295265, fax: 02/293228

Společnost pro 14. 12. 14. 12. Praha – Lékařský dům Prevence alergických chorob Prof. MUDr. V. Špičák, CSc.,

alergologii a klinickou Dětské odd. FN Na Bulovce,

imunologii ČLS JEP Praha

Česká pneumol. 15. 12. 15. 12. Praha Kazuistiky Doc. MUDr. Miloš Pešek, CSc.,

a ftizeol. Klinika TBC a respir. nemocí FN,

společnost ČLS JEP 305 99 Plzeň, fax: 019/277079

Společnost 16. 12. 16. 12. Karlovy Vary Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Jan Lejčko, ARK FN,

pro studium a léčbu praktické lékaře Tř. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň,

bolesti ČLS JEP – léčba bolesti tel.: 019/7402633, 7402566,

fax: 019/277531

Společnost pro 16. 12. 16. 12. Tábor Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Eva Lengálová, ARO nemocnice,

studium a léčbu praktické lékaře B. Němcové 54, 370 87 České

bolesti ČLS JEP – léčba bolesti Budějovice, tel.: 038/7878357,

fax: 038/7878358

Společnost pro 16. 12. 16. 12. Praha Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Jiří Kozák, CLB FN Motol,

studium a léčbu praktické lékaře V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,

bolesti ČLS JEP – léčba bolesti tel.: 02/2443 5585, fax: 02/2443 5576

Společnost pro 16. 12. 16. 12. Ústí nad Labem Seminář pro Akutní a chronická bolest MUDr. Aleš Prokop, ARO Masarykova

studium a léčbu praktické lékaře nemocnice, Pasteurova 9, 401 13 Ústí

bolesti ČLS JEP – léčba bolesti nad Labem, tel.: 047/5682202,

fax: 5211735

Česká gerontologická 20. 12. 20. 12. Praha – Lékařský dům Pracovní den ČGGS Gerontologické centrum – Sekretariát

a geriatrická ČGGS, Šimůnkova 1600,

společnost 182 00 Praha 8 – Kobylisy.

Tel.: 02/86883676, fax: 02/86882788,

e-mail: Iva.Holmerova@gerocentrum.cz

Ohodnoťte tento článek!