Vztah glykovaného hemoglobinu a mortality

Britští autoři zjistili, že jak zvýšený, tak i snížený glykovaný hemoglobin (HbA1c) u diabetiků 2. typu je spojen se zkrácením délky života.

Autoři zpracovali údaje o skupině téměř 28 tisíc diabetiků 2. typu na kombinační léčbě perorálními antidiabetiky (PAD) a o skupině 20 tisíc diabetiků 2. typu na léčbě inzulínem. Statisticky sledovali závislost mortality ze všech příčin na HbA1c. Ukázalo se, že tato křivka má tvar písmene U, tedy že nejnižší mortalitu mají lidé s HbA1cprostředních hodnot, zatímco mortalita vzrůstá s klesajícím i vzrůstajícím HbA1c. Uvedeno v číslech, nejnižší mortalitu měli nemocní s mediánem HbA1c 7,5 %. Oproti nim měli diabetici s mediánem HbA1c 6,4 % o 52 % vyšší relativní riziko smrti; diabetici s mediánem HbA1c 10,5 % měli toto riziko dokonce o 79 % vyšší. Autoři dále zjistili, že diabetici léčení inzulínem měli o 49 % vyšší relativní riziko úmrtí než nemocní léčení PAD.

The Lancet, Early Online Publication, 27 January 2010, doi:10.1016/S01406736(09)61969-3

Ohodnoťte tento článek!