Warfarin vs. aspirin v léčbě intrakraniální arteriální stenózy

Podle americké studie je léčba symptomatických intrakraniálních arteriálních stenóz warfarinem nebezpečnější a nepřináší žádné výhody oproti léčbě kyselinou acetylsalicylovou…

Studie se zúčastnilo 569 nemocných s anamnézou tranzientní ischemické ataky nebo cévní mozkové příhody, kteří měli angiograficky verifikovanou významnou stenózou a. carotis interna, a. cerebri media, a. vertebralis nebo a. basilaris. Nemocní byli léčeni buď warfarinem s cílovým INR 2,03,0, nebo aspirinem v dávce 1300 mg denně.

Studie musela být předčasně přerušena, protože za dobu sledování 1,8 roku došlo v antikoagulované skupině k signifikantně častějším závažným nežádoucím účinkům, např. k úmrtí (warfarin: 9,7%, aspirin 4,3%) nebo k významnému krvácení (warfarin: 8,3%, aspirin 3,2%).

New Engl J Med, 2005, 352, p. 1305-1316

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!