XII. ročník ocenění Sestra roku

Vítězové všech kategorií (zleva) – manžel in memoriam oceněné Evy Kvasnicové – s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. (uprostřed).

Slavnostní předání ocenění XII. ročníku Sestra roku, které vyhlásila redakce odborného časopisu Sestra z vydavatelství Mladá fronta, se konalo 28. února 2012 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vítězkou soutěže Sestra roku 2011 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Mgr. Věra Suchá, sestra neurologického oddělení Oblastní nemocnice Kolín, ocenění v kategorii Sestra v sociální péči získala Helena Nosková, všeobecná sestra z Hospicového hnutí – Vysočina, o. s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě. Vítězem kategorie Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stal Mgr. et Bc. Jan Chrastina, odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP v Olomouci. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno in memoriam Evě Kvasnicové, hlavní sestře Vojenské nemocnice Brno. Cenu v kategorii Sestra mého srdce získala Mgr. Věra Suchá.

Slavnostního večera se mimo dalších významných hostů zúčastnili (zleva) prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra
neuropsychiatrických studií v Praze, člen odborné poroty; PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., členka správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!