z obsahu

Monitor 353

Interna Lacigová, S., Rušavý, Z., Čechurová, D., Jankovec, Z.: Diabetická noha – diagnostika 355

Dítě, P.: Chronická pankreatitida – diagnostika a terapie 361

Pediatrie Kotalová, R., Nevoral, J.: Infekce Helicobacter pylori u dětí 367

Neurologie Růžička, E.: Parkinsonova nemoc 372

Dermatovenerologie Roudnická, B.: Mikrobiální ekzém 382

Otorinolaryngologie Hahn, A.: Menierova choroba 387

Farmakoterapie Tůmová, E., Patočková, J.: Akutní hypoglykémie jako riziko terapie inzulínem 391

Kazuistika Paleček, T., Linhart, A., Kejřová, E., Dobiáš, M., Vaněk, I., Aschermann, M.: Pseudoaneuryzma kompozitního aortálního štěpu s odtržením kmene levé koronární tepny 394

Focus: Obezitologie

Hainer, V., Kunešová, M., Bendlová, B.: Úloha genetických faktorů v etiopatogenezi obezity 399

Brauner, P., Flachs, P., Kopecký, J.: Odpřahující proteiny a metabolický syndrom 404

Pařízková, J.: Faktory vzniku obezity v rané fázi ontogeneze 410

Sucharda, P.: Obezita a kouření 413

Bláha, P.: Využití antropometrických metod v obezitologii 416

Müllerová, D., Matějková, D.: Hodnocení stravovacích zvyklostí 422

Kunešová, M.: Vztah obezity k příjmu potravy a složení živin, léčba obezity dietou 426

van Baak, M., A.: Pohybová aktivita v léčbě obezity 433

Málková, I.: Kognitivně-behaviorální terapie obezity 437

Hainer, V.: Farmakoterapie obezity 441

Gojová, M.: Lázeňská léčba obezity – historie, současnost a perspektivy 447

Kasalický, M., A.: Zásady chirurgické léčby obezity 451

Otázky k tématu 456

Rozhovor Štěpán Svačina 458

Literatura 461

Ohodnoťte tento článek!