Závažné močové infekce lze dobře léčit perorálně

Při těžkých močových infekcích je standardem parenterální léčba antibiotiky. Podle metaanalýzy Cochraneovy organizace lze tato onemocnění stejně účinně léčit i antibiotiky perorálními. Autor vyhledal všechny randomizované studie jak v databázích Cochraneova systému, tak i v databázích MEDLINE a EMBASE.

Celkem zpracoval údaje z 15 randomizovaných studií, které zahrnuly 1743 nemocných s akutní závažnou močovou infekcí. Studie porovnávaly terapeutické režimy v různých kombinacích: např. antibiotika perorální vs. parenterální nebo iniciální parenterální léčbu následovanou léčbou perorální. Z výsledků metaanalýzy vyplynulo, že perorální antibiotická léčba byla stejně účinná jako léčba parenterální.

Cochrane Database Syst Rev, 2007, CD003237

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!