Zkrácení pracovní doby zabraňuje chybám lékařů

Bostonští odborníci publikují v jednom čísle NEJM hned dvě studie prokazující příznivý vliv zkrácení pracovní doby lékařů na výskyt závažných chyb a na zlepšení pozornosti…

Studie se zúčastnilo 20 mladých lékařů, kteří se střídali ve dvou třítýdenních rotacích, jednou pracovali podle standardního pracovního schématu: jedna služba (24 h a více) každé tři dny; podruhé pracovali ve zkrácené pracovní době. Ve standardním schématu odpracovali průměrně 85 hodin týdně, ve zkráceném režimu 65 hodin. Nepříliš překvapivě se dopouštěli přepracovaní lékaři o 36 % více závažných medicínských chyb, než když byli odpočatí; podobně vysoká čísla platila i o vážných chybách v medikaci a chybné diagnostice (pokaždé p < 0,001).

New Engl J Med, 2004, 351, p. 1829-1837, p. 1838-1848

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!