Potíže v sexu mohou být i „od srdce“

„Čtvrtina mužů s poruchou erektilní funkce bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění je ohrožena vznikem cévní příhody přibližně do deseti let od prvních projevů erektilní dysfunkce,“ varuje androlog MUDr. Libor Zámečník, Ph. D., z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN.
andrologie

Jste předsedou andrologické sekce České urologické společnosti. Čím se andrologie vymezuje oproti souvisejícím oborům?

Andrologie je obor, který se z urologie vyvíjí. Urologie zahrnuje diagnostiku a terapii funkčních poruch a organických onemocnění mužského genitálu. V této souvislosti je pak potřeba rozšířit pole v rámci andrologie – patří tam totiž speciální andrologická farmakologie a farmakoterapie, odlišné diagnostické a operační metody, jež provádějí jen lékaři, kteří se této problematice více věnují. Samozřejmě se neobejdeme bez spolupráce s biochemií, sexuologií, psychologií, endokrinologií, genetikou, a protože se obvykle jedná o problém celého páru, tak i gynekologií a reprodukční medicínou. Narůstající objem teoretického základu a praktické činnosti v andrologii však již nelze postihnout „en bloc“ spolu s dnes velmi obsáhlou urologií. Oproti trochu „technologizované“ urologii je nutné věnovat větší pozornost psychickým problémům a komunikaci s pacientem. Důraz je kladen na kvalitu života s ohledem na budoucnost jedince či jeho partnerských vztahů a na riziko přenosu problémů (mužské infertility) na další generaci. Myslím si proto, že by andrologie měla naopak všechny spolupracující obory zaštiťovat.

Andro- označuje vztah k mužskému pohlaví. Má andrologie nějakou paralelu pro ženy, nebo my si vystačíme s urogynekologií?

Definice andrologie jako odvětví vědy a medicíny zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka i u zvířat a jejich onemocněními není pro současnou andrologii již zcela vyhovující, vznikla totiž před řadou let. A tak budemeli odvozovat náplň andrologie od názvu, měla by se zabývat zdravotním stavem muže. Proto se jakoby nabízí ta analogie s gynekologií nebo urogynekologií, tedy s péčí zejména o pohlavní orgány a jejich funkce. Tato analogie ale není dobrá. Gynekologie se kromě péče o pohlavní orgány ženy zabývá i porodnictvím, prenatální péčí o plod a měla by se zabývat i péčí o sexuální funkce ženy. Tak širokému záběru se v andrologii teprve učíme. Na druhou stranu se poslední roky andrologie zabývá i sexuálními funkcemi ženy ve spojitosti s cévním zásobením a inervací ženského genitálu, aktivitou svalstva dna pánevního, hormonálním stavem a neuroendokrinními funkcemi ženy i muže. Snaží se hledat navazující spojitosti mezi organickými a psychickoemocionálními faktory u obou pohlaví, u páru. Tím doplňuje v pozitivním smyslu chybějící úhel pohledu na péči o ženy ze strany gynekologie a sexuologie. Umožňuje i srovnání ženských a mužských sexuálních funkcí vycházejících z hlediska embryologického. Sexuální aktivita a fertilita je párovou záležitostí, proto se zájem andrologie orientuje na problémy u mužů i u žen v kontextu jejich celkového zdravotního stavu. Sexuální dysfunkce u žen byla tématem evropských a světových andrologických konferencí. Ty přinášejí zejména urologické, psychologické a endokrinologické pohledy na problém, a mění tak některá stávající hlediska sexuologická a gynekologická.

Máte mezi sebou i ženy-andro -ložky?

Ano, přibývá kolegyň – aktivně pracujících androložek –, mnohdy dokonce velmi mladých a atraktivních. I z tohoto úhlu pohledu je tento obor, s jistou mírou nadsázky, velmi přitažlivý.

Která jsou základní andrologická vyšetření v ordinaci urologa?

Vyšetření by mělo navazovat na běžné urologické vyšetření, tedy odběr anamnestických údajů, vyšetření fyzikální, včetně prostaty, základní ultrazvukové vyšetření urotraktu. Specifické jsou potom dotazy na některé údaje přímo vázané na andrologický problém, speciální krevní vyšetření (včetně hormonálních hladin) a některá další, například ultrazvuková (včetně průtoku krve tepnami penisu). Rozhodně je třeba pacienta zpočátku uklidnit, že nebude podstupovat bolestivá vyšetření, a není se tedy čeho obávat.

Jednou z nejčastějších sexuálních poruch u mužů je erektilní dysfunkce. Stává se, že k vám dorazí pacient už předem vyděšený z „first time“?

Obvykle se s těmito pacienty setkáváme až „po“, tedy v době, kdy již zažili nepříjemný zážitek selhání při pokusu o pohlavní styk, nebo po delší době, kdy se sami snažili tuto situaci zlepšit. Mnohdy za cenu užívání potravních doplňků a zbytečného stresu.

Je předčasná ejakulace problémem jen kluků věku Miloše Hrmy? A opustí je sama s nabytými zkušenostmi?

Celou řadu let panoval tento zkreslený názor, který byl v poslední době vyvrácen několika velkými klinickými studiemi. Ukazuje se, že čtvrtina, nebo dokonce třetina všech mužů (napříč věkovým spektrem) mívá předčasnou ejakulaci. A nehledě na vyšší věk se může jednat i o „celoživotní“ záležitost. To je stav, který se opakuje při každém styku či masturbaci od samého začátku pohlavního života. A tento stav obvykle sám nevymizí, ani když muž získá v sexu nějaké ty „ostruhy“.

Pro které pacienty s předčasnou ejakulací je indikovaná farmakoterapie? Jsou v ní nějaké nové možnosti?

Taková léčba je vhodná v podstatě pro všechny typy předčasné ejakulace. Tedy psychogenně podmíněné – té, která je běžná při zahájení pohlavního života u mladých mužů, u celoživotní i u získané předčasné ejakulace. Tam však využíváme situace, kdy můžeme například léčbou infekce močopohlavních cest, léčbou poruch erekce, nebo dokonce chirurgickou úpravou předkožky dojít do stavu, kdy se doba do ejakulace prodlouží do normálních mezí. Nová specifická tabletová léčba, dapoxetin, využívá výhodné farmakokinetiky a dovoluje používat preparát jen podle potřeby a s určitým předstihem před plánovanou sexuální aktivitou.

Podle obecného povědomí na druhém konci dospělosti na muže číhá erektilní dysfunkce (ED). Je ED symptom, nebo diagnostický závěr?

Zcela zásadně musíme konstatovat, že porucha erekce není jen onemocněním, které by mělo být zapsáno mezi mnoha jinými na konci lékařské zprávy… Jedná se o symptom, a to mnohdy velmi závažného onemocnění, o kterém muž zatím třeba ani neví. Takže pokud se muž s poruchou erekce svěří, pátráme po diabetu, vysokém tlaku nebo projevech ischemické choroby srdeční. Někdy může být, zvláště u mladých mužů, třeba i prvním projevem neurologického onemocnění. Někdy s nadsázkou říkáme, že jak silná je naše erekce, tak zdravé je naše srdce. A nutno ještě dodat, že poruchy erekce postihují muže napříč věkovým spektrem.

Jaký je vztah endoteliální a erektilní dysfunkce?

Pokud bychom to chtěli shrnout velmi krátce, pak můžeme říci, že erektilní dysfunkce je následkem endoteliální dysfunkce nebo také že erektilní dysfunkce je známkou endoteliální dysfunkce. Erekce je závislá na různých látkách, především na oxidu dusnatém. A tak i počínající porucha funkce endotelu se v tepnách penisu projeví výraznějším nedostatkem oxidu dusnatého a časnou poruchou vzniku tumescence/ erekce. Dalším důvodem může být uzávěr tenkých tepen penisu již vznikající aterosklerózou na podkladě porušeného endotelu. Zásadní význam má fakt, že čtvrtina mužů s poruchou erektilní funkce bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění je ohrožena vznikem cévní příhody přibližně do 10 let od prvních projevů erektilní dysfunkce.

Jsou i zde nějaké nové možnosti medikamentózní léčby?

Již déle než 15 let je na trhu sildenafil, pak se objevila jiná varianta léku – s odlišnou délkou účinku, tadalafil. Do „rodiny“ léků na podporu erekce, které se ale někdy používají i k dlouhodobé léčbě při rehabilitaci penisu, loni přibyl preparát s odlišnými farmakologickými parametry, avanafil. Mohou ho využít muži, kterým záleží na rychlosti, s jakou lze tento typ léků před stykem využít (již po 15 minutách), ale klinické studie dokazují dobrou účinnost například i u diabetiků a mužů po radikální prostatektomii. Nicméně s určitou nadsázkou říkám, že každý lék si najde svého muže a každý muž si musí najít lék z této skupiny, který mu nejvíce vyhovuje, respektive vyhovuje sexuálnímu apetitu a zvyklostem celého páru.

Chtěl po vás už nějaký pacient dobrozdání, že je opravdu, ale opravdu „nemohoucí“? Narážím na případ „s Eržikou z protějšího baráku“, který jste dával k lepšímu… Jak to s nimi vůbec dopadlo?

To narážíte na téma z mého blogu, kdy jsem popsal stav, jak chtěl pacient potvrzení, že má málo testosteronu a že vlastně není schopen svou manželku uspokojit…. Muž byl v naší péči přechodně, předpokládám, že stanovená léčba zabrala natolik, že už nás nepotřeboval. To, že na léčbu rezignoval, to si raději ani nechci připouštět. Byla to vlastně výjimka, téměř všichni muži spíše přichází do ordinací proto, aby byli schopni svou manželku či přítelkyni (přítelkyně) uspokojit a do partnerského vztahu vnesli klid a navrátili do něj pohodu. Koneckonců i proto jsem blog začal psát, abych aspoň některým z nich pomohl. A pokud se u toho ještě někdo pousměje, tím lépe.

Ohodnoťte tento článek!