Potřeba komplexní péče pro pacienty s nádory mozku

Komplexní onkologická centra (KOC) nevěnují pacientům s anaplastickým astrocytomem nebo glioblastomem systematickou péči. Odborníci na zhoubná nádorová onemocnění mozku v reakci na tuto situaci iniciovali vznik nové Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN-VFN.

Každý rok onemocní v ČR anaplastickým astrocytomem nebo glioblastomem zhruba 600 lidí. Ti jsou po neurochirurgické operaci odesláni do regionálně příslušných KOC. Ta jsou ale zaměřena zejména na léčbu nemocných s nádory prsu, prostaty, tlustého střeva nebo konečníku a pacientům s nádory mozku se žádné z nich systematicky nevěnuje. Zhoubné mozkové nádory sice nejsou epidemiologicky příliš četné, jejich společným znakem je ale obtížná léčitelnost. Téměř vždy recidivují v původním místě, a i když lze operovat i recidivy, za relativně krátký čas se nádor vymkne kontrole. Většina pacientů umírá do 5 let od stanovení diagnózy.

Péče a nové informace k léčbě

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN-VFN) sídlí v areálu ÚVN-VFN v Praze Střešovicích. Lékaři zde na jednom místě mohou poskytnout veškerou neurochirurgickou péči včetně radiologické a patologické diagnostiky, řešení eventuálních komplikací a návrhu následné léčby a kontrol. Onkologickou péči v celém rozsahu však zatím poskytnout nemohou. „V budoucnu by zde měli dostat komplexní terapii pacienti s nádory mozku z celé ČR,“ řekl děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo. Podle něj bude takové centrum neuroonkologické péče ojedinělé i ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi. Podobné centrum by mohlo v budoucnu vzniknout i na Moravě.
„Ideálním stavem je soustředit veškerou péči o pacienta na jednom místě – nemocný by se léčil v jednom zařízení, kam by se vracel i na kontroly a k dalším případným krokům, jako je řešení recidiv, podávání cytostatik či doplňující radioterapie radiochirurgickými metodami,“ uvedl přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha prof. Vladimír Beneš, jehož pracoviště ročně operuje zhruba 400 pacientů se zhoubnými i nezhoubnými nádory mozku. Koncentrace pacientů na jednom místě umožní i klinický i laboratorní výzkum a zapojení do evropských společností zabývajících se mozkovými nádory.

Ohodnoťte tento článek!