Pozvánka na konferenci do Tatranské Lomnice

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti a Regionálna komora sestier a porodných asistentiek Vysoké Tatry vás zvou na IX. celoslovenskou konferenci sester pracujících v anesteziologii a intenzivní péči s mezinárodní účastí.

Akce se koná ve dnech 2.–3. června v Grandhotelu Praha v Tatranské Lomnici.
Konference má postgraduální charakter a je věnovaná především sestrám pracujícím v oboru anesteziologie a intenzivní péče. Akce je zařazena do systému hodnocení účasti na odborných akcích podle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Program je připraven ve spolupráci s předními odborníky v intenzivní péči. Garantem odborné úrovně je Vědecký výbor konference, složený i ze zahraničních odborníků v ošetřovatelství.
Hlavními tématy jsou: • Postavení sestry specialistky v oboru anesteziologie a intenzivní péče v 21. století • Image sestry – nositelky změn • Varia Přihlásit k účasti se můžete na: portal.sksapa.sk

Ohodnoťte tento článek!