Pozvánka na konferenci Regenerativní medicína 2014

Národní centrum tkání a buněk, a. s., ve spolupráci se společností 4MEDi – Centrum buněčné terapie a diagnostiky, a. s., pořádá 9.–10. 4. v Brně mezinárodní konferenci Regenerativní medicína 2014. Místem konání bude hotel Holiday Inn.

Cílem konference je propojení vědecké, akademické a komerční sféry v oblasti regenerativní medicíny, buněčné terapie a tkáňového inženýrství. Přednášet budou významné osobnosti, experti zásadně ovlivňující výzkumné i léčebné výsledky oboru, který využívá v léčbě lidské buňky a tkáně. Konference je určena pro zástupce zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, státní správy, komerčního sektoru v oblasti biotechnologií a nastupující generaci lékařů a biologů. Cílí také na studenty lékařských i nelékařských oborů.

Více informací: www.natic.cz, e-mail: andrea.gutova@natic.cz

Ohodnoťte tento článek!