Pozvánka na přednášky o zdraví a životním stylu

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze pořádá již třetí ročník cyklu přednášek „Zdraví a životní styl“.

Cyklus přednášek navazuje na projekt Salzburských lékařských seminářů a jeho cílem je osvěta veřejnosti v oblasti prevence a léčby civilizačních chorob. Přednášky se konají v Malém sále Městské knihovny v Praze, vždy ve středu od 17.00 do 18.30 hodin. 16. 3. bude tématem bazální stimulace, 6. 4 život s demencí, 4. 5. psychosomatické příčiny vzniku nemocí a 15. 6. paliativní péče. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit on-line nebo v pokladně Městské knihovny.
Více informací na: www.vdv.cz

Ohodnoťte tento článek!