Pozvánka na výstavu

Na pražské Novoměstské radnici bude celý květen otevřená výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost.

Výstava se zaměřuje na nejen na rozvoj medicíny, ale i lékařské fakulty od středověku po dnešek. Návštěvníci se budou moci podívat například na ukázky z dobových učebnic, prohlédnout si rozličné lékařské nástroje, které se dříve využívaly k léčbě, nebo fotografie z historie 1. lékařské fakulty UK. Nebudou chybět také informace o vzniku a vývoji mnoha lékařských vědních oborů a architektonické zajímavosti budov, které patřily či patří k 1. LF UK.

Ohodnoťte tento článek!