Pozvánka na výstavy „Odlesky včera“ a „Staré světy“

Návštěvníci i pacienti Fakultní nemocnice Brno mohou zhlédnout další zajímavé výstavy výtvarných děl.

Od 1. dubna 2015 mají návštěvníci i pacienti Fakultní nemocnice Brno příležitost zhlédnout hned dvě nové výstavy. První z nich je soubor fotografií nazvaný „Odlesky včera“. Autorkou je studentka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Milada Tkadlecová. Principem, podle kterého jsou fotografie vybírány, je rozličná forma jejich odlesků, které jsou vždy součástí kompozice. Druhou část výstavy tvoří sbírka obrazů, které vznikly v rámci studijní praxe oboru Speciální výtvarná výchova autorky Milady Tkadlecové. Tyto obrazy byly spoluvytvářeny dětmi. Tématem většiny obrazů jsou zvířata obývající poněkud nezvyklá místa. I proto výstava nese název „Staré světy“. „Staré světy jsou v podstatě světy naší neomezené fantazie, kterou máme úplně přirozeně jako děti, ale když vyrosteme, často na tato místa zapomeneme a staneme se součástí jakéhosi běžného stereotypu. Cílem výstavy je lidem tuto skutečnost znovu připomenout a umožnit jim návrat zpátky do dětství, zpátky k sobě…“ Obě výstavy jsou benefiční. Velká část výtěžku půjde na pomoc potřebným i pacientům FN Brno.

Ohodnoťte tento článek!