Pozvánka na XXI. luhačovické dny

Konference se uskuteční 28.–29. března 2014 ve Společenském domě Luhačovice.

Odborný program lékařské sekce zahrnuje následující témata:

• Bolesti na hrudi z pohledu pneumologa
• Novinky v léčbě astmatu a CHOPN
• Imunoterapie a imunomodulace
• Onemocnění nosu – rinologika
• Alergolog, pneumolog a kouření
• Rehabilitace pacientů s plicními nemocemi a lázeňská léčba

Sesterská sekce:

• Ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a respiračními chorobami

Účastnický poplatek pro lékaře činí 600 Kč, pro sestry z oborů pneumologie a tuberkulózy, alergologie a imunologie 350 Kč. Bude vybírán při prezenci.

Akci pořádají Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP a Lázně Luhačovice. Účast bude bodově ohodnocena ČLK a ČAS.

Více informací: Radmila Krčmová, e-mail: krcmova@lazneluhacovice.cz, tel.: 577 682 248, http://lazneluhacovice.cz/luhadny

Ohodnoťte tento článek!