Pracovní dny Koloproktologické sekce

V budově City Tower v Praze se 22.–23. 2. konaly Pracovní dny Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP (ČCHS ČLS JEP). Pokřtěna byla i nová publikace Mladé fronty – Koloproktologie – vybrané kapitoly II, kterou napsali prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.,a prof. MUDr. František Antoš, CSc., společně s kolektivem autorů.

Tématem odborného sympozia s mezinárodní účastí byla Divertikulární choroba. Program doplnil i kurz základních a pokročilých technik laparoskopického šití, který proběhl za odborné garance doc. MUDr. Marka Šoltése, Ph. D., EAES (European Association of Endoscopic Surgery). Školitelem byl as. MUDr. Lubomír Martínek, Ph. D., SEMCH ČCHS ČLS JEP.

Sympozium se konalo pod gescí výboru Koloproktologické sekce a garanta prof.
MUDr. Jiřího Hocha, CSc., jenž je také jedním z autorů monografie Koloproktologie. Její druhý díl, který opět vydala Mladá fronta v edici Postgraduální medicína, byl během akce slavnostně pokřtěn. Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP se pořádaly v rámci celoživotního vzdělávání ČLK a byly ohodnoceny kredity. Zpravodajství z proběhlé akce vám nabízíme na stránkách 20–23 aktuálního čísla ZAM.

Jiří Hoch a František Antoš

Ohodnoťte tento článek!