Pracovní doba při polovičním úvazku

odpovídá Mgr. Jan Tetiva

Pracuji v soukromém zdravotnickém zařízení v nepřetržitém provozu. Směny máme po 12 hodinách.
Pracuji na úvazek 0,5, ale týdenní normu mám 20 hodin.
Chtěla jsem se zeptat, jestli je tento údaj správně, když kolegyně pracující na úvazek 1,0 mají týdenní normu 37,5 hodiny. V tomto případě je nutné vycházet z ustanovení § 78 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon v § 79 vymezuje stanovenou týdenní pracovní dobu podle specifik jednotlivých pracovišť, resp. provozů, kdy se tento hodinový rozsah pohybuje mezi 40 a 37,5 h (dále lze stanovenou týdenní pracovní dobu zkrátit bez snížení mzdy pouze kolektivní smlouvou či vnitřním předpisem). Zároveň je pak navíc možné v individuální pracovní smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodnout i tzv. kratší pracovní dobu, jež je veřejně známá spíše pod pojmy „poloviční“, „třetinový“ či jinak zkrácený úvazek. A to je i případ pracovní doby uvedené v dotazu.
V předmětném případě se jedná o zaměstnance pracující v nepřetržitém pracovním režimu, jejichž stanovená týdenní pracovní doba tak ze zákona činí 37,5 h. Pro samotné zodpovězení jádra otázky tedy bude rozhodné, jakým způsobem je kratší pracovní doba vymezena v konkrétní pracovní smlouvě. Pokud je v ní sjednána kratší pracovní doba výslovně v rozsahu 0,5 týdenní stanovené pracovní doby, resp. je vymezena obdobným způsobem (jako poloviční), tak tato opravdu nečiní v uvedeném případě 20 h týdně, neboť se nejedná o polovinu týdenní stanovené pracovní doby.
Závěrem je ještě nutné doplnit, že i pokud je kratší pracovní doba sjednána v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, může v určitých týdnech nařízená a odpracovaná pracovní doba ujednanou kratší pracovní dobu přesáhnout – a to v případě, kdy je u zaměstnavatele užíváno nepravidelné rozvržení pracovní doby. Naopak v jiných týdnech by pak týdenní pracovní doba musela být zase kratší, aby za období dvaceti šesti (popř. padesáti dvou) po sobě jdoucích týdnů ve výsledku odpovídala rozsahu kratší pracovní doby sjednané ve smlouvě.

Ohodnoťte tento článek!