Praktici odmítají preskripční omezení, která prodražují péči

Praktičtí lékaři vyzvali v memorandu z X. jarní interaktivní konference (JIK) Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL) ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby tyto instituce praktikům zrušily preskripční omezení.

„Žádáme příslušné orgány, aby vstoupily v jednání se zástupci praktických lékařů s cílem zrušit nesmyslná omezení v terapii a diagnostice u primární péče v ČR tak, aby se léčebná péče svým rozsahem a kvalitou dostala na úroveň standardů vyspělých zemí v EU,“ uvádí memorandum z konference, jíž se na konci dubna zúčastnilo přes 1300 lékařů z celé republiky. „Nemůžeme řádně a kvalitně léčit pacienty jako kolegové v zahraničí – nemáme dostatečné pravomoci v předepisování léků, a tím se zhoršuje dostupnost péče pro pacienty. Česká republika je na prvním místě v EU v počtu preskripčních omezení u praktických lékařů. Voláme po tom, aby se léčebná péče svým rozsahem a kvalitou dostala na úroveň standardů vyspělých zemí v EU,“ říká místopředseda SVL MUDr. Igor Karen.

Moderní antidiabetika nepředepíší

„Čeští občané v průzkumech veřejného mínění vyjadřují v drtivé většině případů spokojenost s péčí svého praktika a časem, který jim věnuje po dobu návštěvy v ordinaci. Nicméně u ministerstva zdravotnictví, SÚKL a zdravotních pojišťoven stále nenacházíme adekvátní podporu,“ dodává Igor Karen. Jako příklad uvádí preskripční omezení na moderní antidiabetika, na která praktici „nedosáhnou“ a jsou nuceni předepisovat ta, kde je vyšší riziko nebezpečných hypoglykemií.
Připomíná, že praktici mají k dispozici doporučené postupy pro léčbu diabetu 2. typu a algoritmy postupů jsou zde jasně vymezeny. „V současnosti 95 procent zahraničních ordinací praktických lékařů diabetiky léčí, může jim předepisovat všechny moderní léky na léčbu diabetu, ale i lázně, glukometr, proužky pro měření cukru v krvi a podobně. U nás se sice přibližně 120 tisíc pacientů s 2. typem diabetu léčí ve 2500 praxích všeobecných lékařů, jejichž pravomoci na předepisování moderních léků jsou však neúměrně osekány,“ doplnil MUDr. Karen s tím, že ačkoli lékaři na tuto situaci dotčené úřady opakovaně upozorňují, v oblasti péče o diabetiky se více než 5 let stále nic neděje.
„Prodražuje se tak zdravotní péče, což považuji za skandální a diskriminující i pro pacienty a za plýtvání časem i energií zdravotníků i penězi z veřejného zdravotního pojištění,“ zdůraznil Igor Karen. Obdobná situace je podle něj u některých plicních nemocí a kombinovaných bronchodilatačních léků s kortikoidy, u léků na mykózy, moderních protisrážlivých léků i běžných léků například na záněty spojivek či ekzémy. „V celé západní Evropě mohou praktici předepisovat například léky na zánět spojivek, či různá kožní onemocnění, jen u nás to nejde,“ podotkl MUDr. Karen.

Mladí praktici se připojují

S memorandem souzní také sdružení Mladých praktiků. Stejně jako SVL vyzývají ministerstvo zdravotnictví a SÚKL, aby byla omezení v předepisování léků zrušena. „Jak máme nabýt důvěry našich pacientů a stát se jejich záchytným bodem, když je musíme posílat i s banálními problémy za specialisty? A jak si stojíme v očích těchto specialistů, když jim takto nechtěně krátíme čas na vážnější případy?“ ptá se předseda Mladých praktiků MUDr. Norbert Král a uvádí příklad praxe u preskripce léků na ředění krve. Praktičtí lékaři mohou například předepisovat běžný warfarin, kde je pacient omezen nutností častého monitorování koagulačních parametrů, dietou, rizikem krvácení a dalšími, zatímco na trhu jsou nová moderní antikoagulancia, kde nutnost kontrol a diet odpadá. Ta ovšem praktici předepisovat nemohou. Stejně tak například u očních kapek s obsahem antibiotik. „V běžné praxi ke mně přijde pacient se zánětem spojivek a já mu nemohu předepsat antibiotické kapky. Pacient odchází k oftalmologovi, kde si vystojí další frontu (o objednacím termínu nemluvě), aby dostal to, co jsem mohl okamžitě vyřešit v ordinaci,” doplňuje MUDr. Král.
Mladí praktici proto apelují na změnu systému preskripce k větší efektivitě, která by nezatěžovala ani pacienty, ani zdravotní systém. „Aby naše zdravotnictví jako celek mohlo efektivně fungovat, musí mít všeobecné praktické lékařství potřebné nástroje. Těžko bychom svěřili opravu střechy někomu, kdo sice perfektně ví jak na to, ale nemá ani žebřík,“ dodává Norbert Král.
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uvedl, že chce o preskripčních omezeních s praktiky jednat.

Ohodnoťte tento článek!