Praktická imunohematologie

Jiří Masopust, Martin Písačka

Rozsah: 392 stran Cena: 770 Kč ISBN: 978-80-204-3740-2 Vydavatel: Mladá fronta Edice: Postgraduální medicína Publikace přináší kromě nezbytného teoretického základu řadu praktických poznatků a zkušeností z oblasti imunohematologie erytrocytů. Nabízí přehledné informace o krevněskupinových systémech erytrocytů včetně jejich klinického významu a funkcí. Samostatné kapitoly jsou věnovány imunohematologickým aspektům transfuzí, potransfuzním imunitním reakcím červené řady, autoimunitním hemolytickým anémiím a hemolytickému onemocnění plodu a novorozence. Velká část učebnice se věnuje vyšetřovacím metodám v imunohematologii včetně širokého spektra problémů a úskalí spojených s jejich prováděním. Zahrnuje rovněž řadu speciálních imunohematologických metod. Příloha obsahuje podrobný popis vybraných laboratorních metod. Jednotlivé kapitoly

zakončují krátké zkušební testy. Učebnice je doplněna bohatou obrazovou přílohou.

Ohodnoťte tento článek!