Pražské herniologické dny 2015

Operace kýly je v České republice stejně jako v Evropě nejčastější chirurgickou operací – ročně je operováno více než 35 tisíc nemocných s touto diagnózou. Operovat lze laparoskopicky či zevním řezem, přičemž volba nejvýhodnější operace vyžaduje důkladné zvážení a odborné znalosti.

MeDitorial a Mladá fronta Events & Congresses uspořádaly ve dnech 21.–22. května 2015 v Praze v prostorách hotelu Ambassador – Zlatá Husa a Nemocnice Na Františku odbornou konferenci k tomuto tématu s názvem „Pražské herniologické dny 2015“, s podtitulem „Plastika tříselné kýly: otevřené vs. laparoskopické přístupy“. Záštitu nad akcí převzala Česká herniologická společnost (ČHS) – sekce European Hernia Society (EHS) a herniologická sekce České chirurgické společnosti.

Špičky v oboru

Po úvodu předsedy ČHS MUDr. Adolfa Gryga, CSc., zazněly v odborném programu přednášky 1. místopředsedy ČHS a člena poradního sboru výboru EHS MUDr. Tomáše Bureše (Problematika tříselné kýly), MUDr. Marka Buriana z Ústřední vojenské nemocnice v Praze (Praktické aspekty laparoskopického řešení ingvinální hernie), 2. místopředsedy ČHS MUDr. Lukáše Kohoutka (Kýly v číslech – statistická data v ČR), člena výboru EHS zodpovědného za vědu a výzkum Macieje Smietanskeho, MD, Ph. D., z polského Gdaňsku (volné téma), lektora Evropského institutu pro telechirurgii ve Štrasburku prof. MUDr. Stanislav Czudka (Kýla na kolečkách – o kazuistice obrovské skrotální kýly) a MUDr. Petra Bystřického z Centra pro řešení kýly nemocnice Písek (Operation Hernia – česká mise EU v Africe).

Živý přenos ze sálu

Druhý den konference byl věnován pasivnímu workshopu, v jehož rámci účastníci prostřednictvím živého přenosu z Nemocnice Na Františku do konferenčního sálu sledovali jednotlivé operace s možností komunikace s operatéry, kterými byli prof. MUDr. Stanislav Czudek a MUDr. Lukáš Kohoutek v prvním sále a Maciej Smietanski, MD, Ph. D., a MUDr. Marek Burian v sále druhém.
Audiovizuální způsob komunikace mezi operatérem, lékaři přihlížejícími na sále a ostatními lékaři mimo operační sály byl všemi účastníky velmi kladně hodnocen a spojení teoretické části s náhledem do problematiky, následnou diskusí mezi jednotlivými odborníky a praktické části s operativou naživo v průběhu konference splňovalo vysoká kritéria chirurgických akcí.

Přímý přenos operace
Maciej Smietansky

Ohodnoťte tento článek!