Přechod klientů zdravotních pojišťoven pro rok 2016

Pojišťovny sečetly přechody pojištěnců. Ti mohli do 30. 6. 2015 nahlásit změnu zdravotní pojišťovny pro příští rok.

Za úspěch považuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) odchod nejmenšího počtu pojištěnců za posledních 5 let (44 520). Úspěšné udržení klientů (tzv. retence) pojišťovna přičítá strategii nastolené po příchodu ředitele Zdeňka Kabátka. Pro VZP je velkým úspěchem také nízké záporné saldo počtu klientů (rozdíl mezi nově příchozími a odchozími), jež letos činí 6678. Celkově se k pojišťovně tento rok přihlásilo 37 842.
Ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR (ZPMV) se letos přehlásilo 28 804 nových klientů a celkový výsledek, tedy rozdíl mezi příchody a odchody, činí plus 17 581 klientů, což je nejvíce ze všech sedmi zdravotních pojišťoven působících na českém trhu. ZPMV je dle slov ředitele Jaromíra Gajdáčka schopna dlouhodobě bez výkyvů a bez finanční výpomoci státu platit svým klientům nákladnou a moderní zdravotní péči, má jedny z nejnižších provozních nákladů a může se pochlubit bezkonkurenčně nejvyšší produktivitou práce ze všech zdravotních pojišťoven na trhu.
Rozdíl mezi příchody a odchody plus 15 052 pojištěnců zaznamenala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), k té se letos přihlásilo 29 090 nových klientů. Naopak Oborovou zdravotní pojišťovnu (OZP) letos postihl nejhorší rozdíl mezi odchozími a příchozími klienty v záporné výši 19 954 pojištěnců, nově příchozích bylo 9865.

Ohodnoťte tento článek!