Předání Ceny Celestýna Opitze 2013

Zleva MUDr. Josef Drbal (laureát z minulých let), hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly přebírající ocenění za Alexandra Kálnoky, MUDr. Milan Zbořil, P. Vojtěch Václav Málek, OH (laureát z minulých let), biskup Mons. Jan Baxant a představený milosrdných bratří Martin Richard Macek, OH.

V pražském kostele sv. Šimona a Judy byly na začátku prosince slavnostně předány Ceny Celestýna Opitze. Oceněni byli dva lidé, kteří svým životem naplňují odkaz sv. Jana z Boha v křesťanské péči o nemocné a potřebné.

Rod ochránců a donátorů

Rod Alexandra Kálnokyho, hraběte a posledního majitele panství v Letovicích, od roku 1750 inicioval a podporoval činnost milosrdných bratří v Letovicích. Kálnokyové tu založili klášter a nemocnici.

Sám Alexandr Kálnoky žije v Austrálii, ale po revoluci, i když mu nic ze zabaveného majetku nebylo vráceno, dbal na to, aby lidem v letovické nemocnici milosrdných bratří byla poskytována co nejlepší zdravotní péče dle hodnot, na kterých byla starost jeho rodiny založená celá staletí. Milosrdné bratry morálně podporoval a pomáhal jim v obnově působení řádu po revoluci. Cena je tak symbolicky předána celému rodu Kálnoky.

Lékař kněží v době komunismu

Druhý laureát, MUDr. Milan Zbořil, celý život sloužil jako lékař nejen litoměřických biskupů, ale i mnoha kněží z celé republiky, a to především v době komunismu. Dodnes pracuje v Městské nemocnici v Litoměřicích na interním oddělení.

Díky jeho odvaze se podařilo ochránit ostatky kardinála Trochty. Ty StB chtěla tajně ukrýt ze strachu z možných manifestací na veřejném pohřbu, zásluhou doktora Zbořila však pohřeb proběhl.
Svým laskavým a nezištným přístupem k pacientům je příkladem mladým lékařům, zdravotnímu personálu a celé společnosti. V roce 2011 získal od papeže Benedikta XVI. „Řád sv. Řehoře Velikého“ za obětavou práci lékaře.

Součástí slavnosti bylo vystoupení koncertního mistra České filharmonie, houslisty Josefa Špačka. Za klavírního doprovodu Miroslava Sekery zahrál ukázky skladeb „Z domoviny“ Bedřicha Smetany a „Sonáta č. 7 c moll“ Ludwiga van Beethovena.

Ohodnoťte tento článek!