Představujeme finalistky 15. ročníku soutěže Sestra roku

Kategorie Přímá ošetřovatelská péče

Alena Dudová, porodní asistentka, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Alenu Dudovou po maturitě na gymnáziu přivedla potřeba „pomáhat lidem“ k pomaturitnímu zdravotnickému studiu v „babičkovském“ oboru po vzoru vzdálené příbuzné, která byla „rajónní“ porodní asistentka. Svou lásku ke zvolené profesi dokazuje i loajalitou k zaměstnavateli, protože už dvacet let pracuje v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Nyní ji tam můžete najít v Centru prenatální diagnostiky. Pomoc, úsměv, vlídné slovo i radu u ní nachází řada žen, pacientek v ambulantní i lůžkové péči. Umí jim i naslouchat a říká: „Všechny životní etapy ženy jsou pozoruhodné. Mnohdy k nám přijde pacientka s problémem gynekologickým a po rozhovoru s ní zjistím, že ji vlastně trápí duše nebo něco jiného…“ Pro své kolegyně je Alena týmovým hráčem, pro lékaře pravou rukou, spolehlivou sestrou se zárukou dobře odvedené práce. V péči o pacientky využívá svůj organizační talent a pro svůj empatický a lidský přístup ke každému je velmi vyhledávanou sestřičkou i kolegyní. Pohoda, dobrá nálada i vnitřní klid, který vyzařuje, jsou zárukou, že ať se na ni obrátíte s čímkoli a kdykoli, budete vyslyšeni a uklidněni pomocí či radou. Alena je také otevřená novým věcem a neustále na sobě pracuje. Studuje externě vysokou školu v oboru ošetřovatelství a v tomto roce by měla dosáhnout bakalářského stupně. Alenu Dudovou do soutěže navrhla „věrná a nadšená“ pacientka.
Bc. Jitka Fikarová, vrchní sestra, Zdravotnické zařízení Minis terstva vnitra ČR, Brno Po maturitě nastoupila Jitka Fikarová jako všeobecná sestra do Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Po čtyřech letech práce zde v roce 2003 přešla na ARO v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. V roce 2009 nastoupila ke Zdravotnickému zařízení ministerstva vnitra, kde je vrchní sestrou v Oblastním zdravotnickém zařízení Brno. Jitka je aktivní i v oblasti poskytování první pomoci, které se věnuje v rámci služebních akcí, ale i ve svém volném čase. Před dvěma lety se jako zdravotnice zúčastnila mise Policejního prezidia ČR při odminování řeky Sávy. Ve svém volnu velmi aktivně spolupracuje s Vodní záchrannou službou a v rámci Českého červeného kříže je jedním ze členů otevřené databáze expertů pro oblast výuky první pomoci. Je i lektorkou mezinárodního humanitního práva. Sestra Jitka Fikarová se věnuje rovněž zdravotnické přípravě příslušníků speciálních policejních útvarů. Jitka je stále velmi činná a plná elánu. Ve své práci vrchní sestry je skutečně příkladná, své zaměstnání bere jako poslání. Vždy odvádí poctivou práci ve všem, do čeho se pustí, a vyžaduje to i po svých podřízených. Stále se také vzdělává, dosáhla bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání a specializace v oborech sestra pro intenzivní péči a sestra pro péči v psychiatrii. Hovoří anglicky, francouzsky a zvládla i základy němčiny, portugalštiny a ruštiny. Je členkou České asociace sester, České společnosti hyperbarické a letecké medicíny a České resuscitační rady. Jitku Fikarovou do soutěže přihlásila hlavní sestra téhož zdravotnického zařízení.
Jana Průchová, staniční sestra, Alzheimercentrum Filipov, o. p. s., Čáslav Profesní dráha Jany Průchové začala zcela netypicky, původně se totiž vyučila dámskou krejčovou. Pak pracovala v čáslavském domově důchodců, nejprve v prádelně, nějaký čas v domově uklízela. Líbila se jí práce zdravotníků a v období, kdy už tu působila jako ošetřovatelka, zvládla i studium na střední zdravotnické škole a v roce 2003 odmaturovala jako všeobecná zdravotní sestra. Práci v domově důchodců zůstala věrná až do roku 2009, kdy se jí naskytla možnost uplatnit své zkušenosti a znalosti ve funkci staniční sestry v čáslavském Alzheimercentru Filipov, kterou od té doby zastává. Vloni dokončila s výborným prospěchem i geriatrické pomaturitní specializační studium. Je velkou propagátorkou koncepce bazální stimulace, sama na ni absolvovala i kurz. Obdivuhodné je její taktní a citlivé jednání s klienty a jejich rodinami. Má výborné organizační schopnosti, dokáže být přísná, ale má pochopení pro lidská pochybení a trampoty. Nepromíjí však jakékoli nevhodné chování vůči lidem, kteří se nemohou sami bránit. Základ pro svůj krásný přístup k lidem získala v rodině. Je radost ji poslouchat, když vypráví o své babičce, o kterou se starala až do její smrti. Ona sama je i „ombudsmankou“ seniorů, kolegové ji nejednou zažívají v situacích, kdy bojuje za práva seniorů. „Sestra Jana Průchová je člověk, který svou práci dělá s velkým zaujetím, s otevřeným srdcem a láskou,“ napsala o ní kolegyně z pracoviště v nominačním dopise. Kategorie Vzdělávání a management

Bc. Marie Jurošková, hlavní sestra, Nemocnice Jičín Ačkoli na to Marie Jurošková svým mladistvým vzhledem rozhodně nevypadá, má za sebou již dvacet let perné práce ve zdravotnictví. Hlavní sestra Nemocnice Agel v Novém Jičíně je podle svých kolegyň svou houževnatostí a energií tak trochu chodící dynamo, navíc obdařené nezdolným optimismem a schopností inspirovat i lidi kolem sebe. Ve svém působišti, které nedávno získalo status specializovaného onkologického centra, přesvědčila vrchní sestry o tom, že studium je to pravé, co potřebují. Přesvědčila nejen vrchní sestry -je vzorem i pro řadu dalších sestřiček, mnohým svým příkladem i pomocí pozitivně změnila život. Je specialistkou v interních oborech, dosáhla bakalářského titulu a dále se ve vysokoškolském magisterském studiu specializuje na endoskopii, ale i na organizaci a řízení. Pro nemocnici připravila celou řadu seminářů na zajímavá témata, sama se také aktivně zúčastňuje seminářů a symposií, pořádá edukační semináře pro okolní nemocnice a ústavy. V novojičínské nemocnici zavedla a je koordinátorkou dobrovolnické činnosti, která tu nyní probíhá již 3 roky. Povedlo se jí zavést canisterapii pro pacienty LDN na detašovaném pracovišti nemocnice nebo třeba zajistit tablet pro neslyšící pacienty. Je to člověk na svém místě s obrovským darem pomáhat a rozdávat vše dobré, co může. Hlavní sestru Juroškovou do soutěže nominovala její kolegyně, která pracuje jako vrchní sestra v téže nemocnici.
Mgr. Jindra Kracíková, mentorka, Vysoká škola zdravotnická, Praha Jindra Kracíková se narodila v roce 1952. Je jednou z těch zázračných sester, jejichž den zřejmě trvá minimálně čtyřicet osm hodin. Celý život dokázala naplno fungovat na oddělení, přitom se neustále vzdělávat v oborech zdravotnických i jim zdánlivě odlehlých, mít spokojenou rodinu, vychovat děti – a to všechno skloubit tak, že to na všech frontách šlape. Profesní dráhu začala v roce 1972 na oddělení hemodialýzy ve Fakultní nemocnici II. na Strahově, kam se dlouhým obloukem přes práci staniční sestry na nefrologii Nemocnice Na Homolce a staniční sestry dialyzační jednotky v Ústřední vojenské nemocnici vrátila. Z pozice staniční strahovské dialýzy odešla v roce 2012 do penze. Při práci vystudovala vysokou školu zdravotnickou, kde dnes působí jako externí pracovník-mentor. Kontinuálnímu vzdělávání sester se věnuje desítky let i vedle svých dalších odborných činností a její kolegyně ji považovaly a považují za svůj nejen odborný, ale i lidský vzor. Magistra Kracíková je předsedkyní Nefrologické sekce České asociace sester a členkou jejího prezidia, spolupracuje se zástupkyní Evropské asociace dialyzačních sester v ČR. Od roku 2010 je nositelkou Ceny Florence Nightingalové za rozvoj ošetřovatelství. Ti, kteří prošli jejíma rukama na dialýze, na ni nedali dopustit, stejně jako její kolegyně a kolegové. Je velmi oblíbená nejen pro profesní znalosti a dovednosti, ale i pro svoji píli, laskavost a ochotu vždy nabídnout pomocnou ruku. Do soutěže ji nominovali její vděční pacienti.
Mgr. Helena Křížková, sestra, interní JIP, Nemocnice Vyškov Helena Křížková se narodila v roce 1970. Původně vystudovala učitelství pro mateřinky, ale po několika letech učitelské praxe ji osud a zájem o zdravotnickou problematiku zavál od dětí k péči o nemocné. Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Ostravě Vítkovicích a pak pracovala jako zdravotní sestra v Nemocnici Jeseník, postupně na několika odděleních. Její pacienti i kolegyně ji všude milovali, lékaři na každém pracovišti si ji nemohli vynachválit. Vážili si jí mimo jiné i proto, že se ráda a stále učila, průběžně si doplňovala zdravotnické vzdělání. Na ostravské univerzitě úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru ošetřovatelství a management a magisterské v oboru ošetřovatelství v geriatrii. Své znalosti a zkušenosti pak předávala dál i jako učitelka odborných předmětů na středních zdravotnických školách ve Vyškově a v Brně. Má za sebou 12 let pedagogické práce na zdravotnických školách, v níž se osvědčila jako výborná kantorka. K učitelství nepřestávala o víkendech pracovat jako sestra. Za Helenou Křížkovou je nyní 15 let praxe v pozici sestry. Pracovala rovněž jako vrchní sestra domova pro seniory v Chvalkovicích na Hané. I zde zúročila nejen své odborné znalosti, ale i výborné organizační schopnosti a svoji moudrost a empatii. V současné době pracuje velmi krátce v Nemocnici Vyškov na interní JIP, kde se za podpory svých nových kolegyň zapracovává na pracovišti. Je to sestra v pravém slova smyslu. Jak o ní napsala její kolegyně, která ji do soutěže navrhla, „kdyby bylo takových sester víc, naše zdravotnictví by jen kvetlo“.

Představujeme finalistky 15. ročníku soutěže Sestra roku
Ohodnoťte tento článek!