Představujeme pacientské organizace: Centrum Anabell

Centrum Anabell, to je multidisciplinární tým sociálních pracovníků, psychologů, nutričních terapeutů, lékařů a dalších odborníků, kteří pomáhají lidem s poruchami příjmu potravy, aby přijali svoji diagnózu a vydali se na náročnou cestu psychosociální terapie. Jde o jedinečnou službu, která by měla být běžnou součástí specializované lékařské péče.

Na pomezí pražského Žižkova a Vinohrad sídlí jedna z poboček kontaktního centra Anabell, které poskytuje odborné poradenství lidem s poruchami příjmu potravy. V roce 2002 je v Brně založila PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, která dvanáct let procházela mentální bulimií.
V době, kdy byla sama nemocná, nebyla k dispozici žádná literatura. O poruchách příjmu potravy se příliš nemluvilo, dívky se bály stigmatizace psychiatrického onemocnění, proto své problémy raději skrývaly. To byl i případ Jany Sladké, která tuto situaci chtěla změnit. Nejprve napsala knížku Z deníku bulimičky a pak založila Centrum Anabell, které pomáhá jak lidem s poruchami příjmu potravy, tak jejich blízkým. Postupně přibyly pobočky v Praze, Ostravě i na Slovensku. V poslední době jsou stále více využívané také on-line služby této pacientské organizace.

Multidisciplinární terapie

Poruchy příjmu potravy zahrnují skupinu onemocnění, které spojuje patologické chování spojené s jídlem. Vzniká nejčastěji u adolescentních a mladých dívek, ale přibývají i nemocní muži. Za riziková povolání se považuje sport, modeling nebo tancování. Ohroženi jsou také jedinci, kteří vyrůstají v rodinách zaměřených na výkon nebo pod diktátem zdravé stravy. Za nejzávažnější poruchy se považuje anorexie (anorexia nervosa) a mentální bulimie (bulimia nervosa). Patří sem však i psychogenní přejídání, noční přejídání, vedoucí k obezitě. Onemocnění vzniká z nejrůznějších příčin a úkolem odborníků je léčit poruchy v celém jejich biopsychosociálním kontextu.

Celé spektrum služeb poskytuje i Centrum Anabell. „Klientům se nabízí odborné sociální poradenství. V našich poradnách jsou sociální pracovníci, kteří slouží jako prvotní kontakt. Klient se objednává telefonicky, emailem nebo přijde osobně. Úkolem sociálního pracovníka je probrat s klientem jeho situaci a ukázat mu nejlepší cestu pomoci,“ říká Mgr. Marie Novotná, která sama v Anabell působí jako sociální pracovnice. „V podstatě klienty nasměrujeme k psychiatrovi, psychoterapeutovi či nutričnímu terapeutovi, které zde máme k dispozici.“

Centrum Anabell spolupracuje s psychiatričkou MUDr. Světlanou Žuchovou, která zdůrazňuje, že léčba poruch příjmu potravy je režimová.
„Pacientky se učí jídelnímu chování a zároveň v rámci psychoterapie pracují na tématech, která s poruchou příjmu potravy souvisejí. Nejsou známa žádná farmaka, která by ovlivňovala symptomy poruchy příjmu potravy. Farmakoterapie se nasazuje pouze jako doplňková léčba v případě, že pacientka trpí úzkostmi nebo depresemi.
Ty bývají u poruchy příjmu potravy běžné, nicméně se léčí samostatně.“

Díky pracovním zkušenostem na psychosomatickém oddělení renomované Schön Klinik v Německu a na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze může Světlana Žuchová konstatovat, že kvalita specializované péče je v obou zemích srovnatelná. „Co schází, je spíše možnost dlouhodobé následné péče pro pacienty po léčbě, která probíhá dlouhodobě a rozhodně nekončí propuštěním z nemocnice. V Německu například existuje jakési „chráněné bydlení“ pro léčené pacienty, což by se dalo volně přirovnat k doléčování závislostí,“ vysvětluje Světlana Žuchová.

Probudit motivaci

Pražská pobočka Anabell ročně registruje 160 klientů, kteří prošli pohovorem se sociálním pracovníkem. Reálný počet kontaktů je však díky e-mailu či Skypeu mnohem vyšší. Předpokladem zahájení léčby je silná motivace mladých lidí, která je dovede do centra. „My se zaměřujeme na klienty od dvanácti let, někdy přijdou i mladší děti. Ti většinou příliš motivovaní nebývají. A našim nejtěžším úkolem je vysvětlit jim, proč je jejich chování rizikové. Vůbec nefunguje, když jedenáctiletému dítěti říkáte, že může umřít nebo nebude moci mít děti. Spíše si s ním povídáme o jeho koníčcích, třeba o sportu, který ho netěší a nejde mu tak dobře jako dřív, protože se cítí unavené.
Pořád zdůrazňujeme, že může kdykoli přijít samo, bez rodičů, protože společná sezení s rodiči mohou být problematická. „Někdy k nám rodiče své děti doslova přitáhnou za vlasy,“ vysvětluje Marie Novotná. „Může jít i o preventivní krok. Obvykle pomůže jen konzultace s nutričním terapeutem, který dívce pomůže upravit jídelníček. Nejvíce klientek je mezi 15–17 lety. Nejčastěji trpí mentální anorexií. S mentální bulimií spojenou se zvracením se k nám dostanou ženy kolem 25. roku, které se mnohdy v minulosti potýkaly s mentální anorexií a výraznou redukcí váhy. Ve vyšším věku se u nich častěji objevuje i přejídání. Pokud klientka není z Prahy, Brna nebo Ostravy, může centrum poskytnout ověřené kontakty na odborníky z celé České republiky.

Stále blíže klientům

Kromě ambulantního poradenství nabízí Anabell také telefonickou krizovou pomoc nebo konzultace po e-mailu či Skypu vyhledávané všemi, kdo se ostýchají setkat se s psychoterapeutem napřímo.
Již dva roky zde také působí „peer konzultant“, osoba s vyléčenou poruchou příjmu potravy, který se s klientem sejde a snaží se mu předat svoje zkušenosti a ujistit ho o tom, že východisko existuje.
„Netstreetworking“, korespondenční kurz a „peer konzultanství“ využívá probíhající projekt Anabell on-line, jehož cílem je aktivně vyhledávat osoby s poruchami příjmu potravy, kteří si vyměňují zkušenosti na sociálních sítích. Centrum tyto osoby oslovuje, snaží se jim nabídnout konkrétní pomoc a „vyvést“ je z virtuálního světa internetu. Nejčastějším problémem u těchto lidí bývá obava z prozrazení nemoci, sociální izolace a pocit neschopnosti, které vedou k oddalování léčby.

Příkladem terénní pomoci je brněnský projekt Jídlo dělá zázraky, jenž má pomoci 350 lidem s řešením jejich nepříznivé sociální situace, do které se vinou nemoci dostali, a nabídnout jim cestu, jak se znovu zapojit do práce, studia, jak lépe komunikovat s rodinou apod. Jde ale i o pomoc v nejběžnějších aktivitách.
„Peer konzultant“ může jít s klientem i na zmrzlinu a ukázat mu, že jde o úplně normální věc.

Centrum Anabell kromě dlouhodobých projektů pořádá i každoroční osvětové kampaně zaměřené na širokou veřejnost.
„V květnu to byl Měsíc bez diet, během kterého jsme se snažili upozorňovat na to, že dieta k životu nepatří. Že jsou i jiné koníčky než cvičení a vzhled,“ upřesňuje Marie Novotná. „Měli jsme akce po celé České republice, sportovně i výtvarně zaměřené. Naší patronkou je herečka Vlastina Svátková, která sama bojovala s mentální bulimií.“

Týmová práce odborníků

První kontakt s nemocnými mají nejčastěji praktický lékař, pediatr nebo gynekolog, kteří hrají nezastupitelnou roli v diagnostice a motivaci pacientky k další léčbě. Centrum Anabell se proto zaměřuje i na ně. „Pravidelně obvolává síť kontaktů, dobrovolníci nosí letáčky do ordinací.“

Zaměstnanci organizace usilují o to, aby jednotlivé odbornosti, které se podílejí na léčbě poruch příjmu potravy, byly co nejvíce provázané. Za podpory Evropského sociálního fondu proto realizují projekt Multidisciplinární spolupráce, na jehož základě vznikly tři multidisciplinární týmy složené ze sociálních pracovníků, psychologů, nutričních terapeutů, psychiatrů a gastroenterologů, které se v Praze, Brně i Ostravě scházejí k odborným konziliím. Projekt, který skončí v červenci, završila 18. května mezioborová konference

K dalším aktivitám patří edukativní workshopy, které Anabell pořádá na základních školách. „Máme tam 90minutové bloky, kde se s žáky bavíme o poruchách příjmu potravy. A také je vyzýváme, aby si všímali svých kamarádů a uměli jim pomoci,“ uzavírá Marie Novotná.

**

Kontakty:

Centrum Anabell, z.ú. Masarykova 506/37 602 00 Brno Telefon: 542 214 014 www.anabell.cz

Nejčastější poruchy příjmu potravy

• Mentální anorexie – Sebetrýznivé odmítání jídla za účelem snížení váhy. Má jednu z nejvyšších úmrtností.

• Mentální bulimie – Charakterizují ji především záchvaty přejídání, které jsou spojeny s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Následně přichází většinou zvracení, které u dotyčných způsobuje výčitky a deprese.

Záchvatovité přejídání – Jídlo je zdrojem strachu a úzkosti – myšlenky a prožitky klientek se soustřeďují pouze na ně. Objevuje se u osob všech věkových kategorií a obou pohlaví.

• Bigorexie – Jedná se o termín, který se ujal pro označení poruchy, kdy láska ke sportu a k posilování se stane až posedlostí.

• Ortorexie – Představuje rozsáhlé pole různých diagnóz. Společným jevem je až naléhavé a zdraví škodlivé zaměření na zdravý životní styl včetně složení stravy.

Tým Centra Anabell Praha

Ohodnoťte tento článek!