Představujeme pacientské organizace: Popálky

Na konci roku 2017 získala obecně prospěšná společnost Popálky od Akademie pacientských organizací ocenění APO 2017 za Nejlepší probíhající projekt. Organizace pomáhá lidem v akutní fázi popáleninového úrazu, po propuštění z nemocnice i kdykoli v průběhu jejich dalšího života.

Popáleninová medicína představuje samostatný obor, který vyžaduje součinnost více specializací. Na záchraně pacientů se podílejí lékaři z urgentního příjmu, intenzivisté a také plastičtí chirurgové.
Zásadní úlohu hraje ošetřovatelská péče, rehabilitace a psychologické poradenství.
Klíčovou osobností, díky níž česká popáleninová medicína získala renomé i v zahraničí, byla prof. MUDr. Radana Königová, CSc., zakladatelka Jednotky intenzivní péče popáleninového centra v Praze a později přednostka Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK FNKV.
Kromě pražského pracoviště zajišťují komplexní péči i další nemocnice: Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a Popáleninové centrum FN Ostrava.

Individuální péče pacienty

I když se díky specializovaným centrům kvalita péče o popálené neustále zvyšuje, není v možnostech zdravotnického zařízení, aby pomohlo lidem ve všech oblastech.
Mají-li se pacienti vrátit co nejdříve do života, potřebují se vyrovnat s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky svého úrazu.
A právě poradenství i následnou péči poskytuje organizace Popálky, o.p.s., jež sídlí v Brně. V současné podobě existuje od roku 2013, kdy se transformovala z dobrovolnického Sdružení na pomoc dětem.

V roce 2014 do sdružení poprvé vstoupila i současná ředitelka Popálek, Bc. Jana Lacinová, a to na základě vlastního traumatického zážitku z dětství. „Jako 13letou dívku mě popálil elektrický výboj od železniční troleje. Vinou rozsáhlých zranění mě čekaly dlouhé měsíce v nemocnici a následná péče. Stala jsem se nejprve členkou Sdružení na pomoc dětem, později aktivní dobrovolnicí, a pak i předsedkyní. Sdružení pořádalo pro děti a jejich rodiny víkendová setkání, letní tábory, sebepoznávací pobyty pro mladé lidi ve věku 13–20 let a podílelo se na primárních preventivních programech. Vše jsme organizovali na dobrovolnické úrovni. Protože jsme však cítili potřebu poskytovat dětem, ale i dospělým stálé služby dlouhodobě, rozhodli jsme se vytvořit profesionální nestátní a neziskovou organizaci Popálky,“ vysvětluje vznik Jana Lacinová. V organizaci pracují jak psychologové, tak i sociální pracovníci a odborní lektoři.

Za největší přínos společnosti považuje individuální péči o popálené pacienty všech věkových kategorií. „Lidé po úrazu jsou většinou vyděšení, nedokážou si představit, co bude dál. Naše osobní zkušenost a praktická pomoc je pro ně velmi přínosná. Někteří pacienti či příbuzní potřebují oporu jen v prvních dnech, s jinými jsme v intenzivním kontaktu i rok od úrazu. Své klienty podporujeme samozřejmě i nárazově. Zajišťujeme následnou péči, pomáháme v jednání s úřady. Poskytujeme bezplatné individuální poradenství, ať už osobně, telefonicky nebo mailem. Někdy stačí, že vezmeme auto a pacienta převezeme z domu na specializované vyšetření.

Nejlepší APO projekt

Při dlouhodobé spolupráci je naší jednoznačnou výhodou, že máme konkrétní právní formu. U jedné naší pacientky například vybuchl plyn, což způsobilo požár bytové jednotky. Po události řešila nejen vlastní úraz, ale také náhradu škody majiteli domu. Byla v tíživé finanční situaci. Díky naší intervenci se podařilo přesvědčit majitele k jednání o snížení dluhu,“ shrnuje Jana Lacinová.

Získané granty pomáhají realizovat stále více projektů. Kromě individuální podpory organizují Popálky workshopy, semináře i víkendové pobyty pro děti po úrazu popálením. Soustředí se také na osvětovou činnost ve školách, školkách, mezi seniory a informují rovněž širokou veřejnost. Podařilo se vytvořit internetový portál, řadu informačních brožur nebo čtyři audiovizuální spoty založené na konkrétních příbězích. Úspěšným projektem je Preventivní stan, s nímž organizace za finanční podpory Jihomoravského kraje odstartovala putovní akce po celé České republice. Spolupracují na něm s dobrovolnými hasiči. Právě tento projekt uspěl v konkurenci 80 pacientských organizací a získal v prosinci 2017 ocenění APO za Nejlepší probíhající projekt.

Spolupráce s odborníky

V roce 1994 převzala záštitu nad původním sdružením Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN v Brně (KPRCH FN). Spolupráce s pracovištěm je pro Popálky zcela zásadní. Díky podpoře personálu mohou za svými budoucími klienty docházet již bezprostředně po úrazu a pomoci jim i během hospitalizací. Lékaři a zdravotnický personál si jejich služeb velmi váží.

Podle vedoucího lékaře dětského oddělení KPRCH FN Brno MUDr.
Radomíra Magera jde o dlouholetou a vzájemně přínosnou vazbu. Za cenné považuje osobní zkušenosti terapeutů, jež pomáhají novým pacientům připravit se na řadu úskalí, které jejich stav přináší. MUDr. Mager popisuje, jak spolupráce v praxi vypadá. „Členové organizace Popálky každý týden docházejí na naše dětské i dospělé lůžkové oddělení. Nevtíravým způsobem pomáhají během rehabilitačního období léčby popáleniny najít motivaci nejen samotným pacientům, ale i rehabilitačním pracovnicím, sestřičkám a koneckonců i nám lékařům.“ Pro všechny jde o extrémně psychicky náročnou práci. Přínosné jsou podle MUDr. Magera služby určené klientům po hospitalizaci, kdy je potřeba asistovat s běžnou denní agendou, domácí rehabilitací či hledáním práce. Dveře Popálek jsou pro pacienty nebo členy jejich rodiny otevřené neustále.

Žene nás víra, že naše činnost má smysl

Jen pozitivní zkušenosti s Popálkami má i Petra Sekaninová, maminka Melissy.
Organizace ji oslovila přímo ve FN Brno v Bohunicích, kde se svou dcerou pobývala. Rodič popáleného dítěte ze všeho nejvíce potřebuje být v dobré psychické kondici, aby byl svému dítěti oporou.
„Nemocniční personál, i když byl úžasný, se nemůže, bohužel, každému rodiči věnovat individuálně. Potřebujete informace.
A proto byly telefonické konzultace s Janou Lacinovou nebo Klárou Mayerovou, která je sama maminkou popáleného dítěte, balzámem na nervy. Dozvěděla jsem se také, že moje dcera může využít lázeňskou léčbu, jež má skvělé výsledky.“ Klára Sekaninová absolvovala s Melissou i řadu víkendových pobytů, kde mohla sdílet zkušenosti s jinými rodiči. Podle ní na pacienty velmi dobře působí, když u jiných vidí, jak se rány postupně hojí.

Společnost Popálky, stejně jako většina neziskových organizací, se potýká s omezeným počtem personálu a financí.
„Nicméně zůstáváme optimisty. Jinak to nejde, vzhledem k tomu, co jsme si už v životě na vlastní kůži prožili. Žene nás víra, že naše činnost má smysl,“ uzavírá Jana Lacinová.

Kontakty:

Poradenské centrum Budova CK Čedok Nádražní 654/10 602 00 Brno Telefony na jednotlivé pracovníky na www.popalky.cz

Nejčastější příčiny popálení:
• děti do tří let – opařeniny horkou vodou, 60–70 % všech popálenin,
• děti školního věku – popáleniny od hoření (hry se zápalkami, hořlavinami,
pyrotechnikou), úrazy elektrickým proudem vysokého napětí (přelézání
železničních vagónů),
• dospělí – profesionální úrazy elektrickým proudem, manipulace
otevřeným ohněm nebo nedodržování bezpečnostních předpisů, alkohol,
• senioři – pády na horké povrchy, vznícení oděvu, polití horkou tekutinou,
kouření v posteli.
Statistika úrazů s následky popálenin:
61,0 % horká voda (tekutina)
24,0 % popálení plamenem
3,9 % chemické popálení
3,4 % elektrické popálení
1 % pacientů (cca 10 550 lidí) se ročně léčí na následky popálení
40 % pacientů z celkového počtu jsou děti
97 % pacientů se léčí ambulantně
3 % pacientů jsou hospitalizována
Průměrný věk popálených dětí 1–2 roky

Popálky
Jana Lacinová, ředitelka o. p. s.

Ohodnoťte tento článek!