Přehled stěžejních událostí ve zdravotnické politice v roce 2014

Zdravotnické vody roku 2014 rozčísla vesla kabinetu Bohuslava Sobotky. Zrušení poplatků, zvýšení platby za státní pojištěnce, půjčka pro VZP, smáznutí dluhů dvou zadlužených, ministerstvem přímo řízených organizací a štědrá úhradová vyhláška, která na závěr letošního roku zaručila i zvýšení platů.

Leden

Nový ministr zdravotnictví a zrušení poplatků 29. ledna 2014, kdy byl jmenován do funkce, usedá do ministerského křesla sociální demokrat Svatopluk Němeček. Od premiéra Bohuslava Sobotky dostal za úkol připravit zdravotnictví na zrušení většiny poplatků (od ledna 2015 tak zůstává jen 90 korun za pohotovost) a stabilizovat zdravotnické finance.
Adresné zvaní na onkologický screening VZP spustila program, v jehož rámci postupně pozvala na preventivní prohlídku (rakovina prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku) celkem 1,2 milionu (tedy 20 %) svých klientů.
Občanský zákoník vyvolal chaos v přístupu k pitvám Zákoník znejistěl právní interpretaci pitevního provozu. S platností této nové legislativy totiž vyvstala povinnost žádat zemřelého o souhlas s pitvou. Pitev v ČR poté drasticky ubylo.

Únor

Ministr Němeček má nové náměstky Na funkci náměstka pro legislativu a právo rezignoval Mgr. Martin Plíšek (TOP 09), nahradila jej pražská zastupitelka za ČSSD JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph. D. Z postu náměstka pro zdravotní péči byl odvolán MUDr. Ferdinand Polák, Ph. D. (ODS) a na jeho místo byl na návrh hnutí ANO dosazen primář radiodia gnostického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. Náměstkem pro zdravotní pojištění se po odvolání Ing. Heleny Rögnerové stal dosavadní náměstek ředitele pražské Thomayerovy nemocnice MUDr. Tom Philipp, Ph. D., MBA ( KDU-ČSL). Na ministerstvu zůstává náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, Ph. D. * Personální změny v SÚKL Ministr zdravotnictví Němeček odvolal z funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Pavla Březovského. Skončili i jeho dosavadní náměstci. Dočasným řízením ústavu pověřil tehdejšího vedoucího lékárníka Městské nemocnice Ostrava Zdeňka Blahutu, který byl do funkce ředitele jmenován od června 2014. Úřad byl podroben forenznímu auditu, který prokázal nevýhodně uzavřené smlouvy, neodůvodněné navýšení počtu úvazků či změny předmětu zakázky.

Březen

ČR implementovala směrnici EU o přeshraniční péči Čeští pacienti mohou podstoupit plánované operace ve státech EU, aniž by o tom museli informovat svou zdravotní pojišťovnu. Ta je zákonem pověřena proplatit poskytnutou péči do výše stanovené českým systémem. Součástí novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je také transpoziční novela, která do českého právního řádu zanesla evropskou směrnici o přeshraniční péči (Informace o nárocích pojištěnců a právech pacientů, vyplývajících ze směrnice EP a Rady 2011/24/EU ze dne 9. 3. 2011, o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči).
Porodní asistentky podepsaly s ministerstvem memorandum Zástupci profesních sdružení porodních asistentek podepsali na společném pracovním jednání s hlavní sestrou ČR Alenou Šmídovou memorandum o spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a dohodli se na prosazování společných cílů v oblasti změny koncepce povolání porodní asistentky. Jednání na půdě MZ se zúčastnily zástupkyně České konfederace po rodních asistentek (ČKPA), Unie porodních asistentek (UNIPA), České společnosti porodních asi stentek (ČSPA) a gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester (GPS ČAS). * Poslankyně poptává po MZ koncepci paliativní péče Poslankyně Gabriela Pecková (TOP 09) interpelovala ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci paliativní péče. MZ uvedlo, že na koncepci nepracuje, ale díky současnému právnímu prostředí očekává v oblasti domácí paliativy rozvoj.

Duben

Dohoda o zveřejňování smluv pojišťoven s poskytovateli zdravotních služeb Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) se s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňkem Kabátkem dohodl, že zdravotní pojišťovny budou zveřejňovat smlouvy (a to i s dodatky) s poskytovateli zdravotních služeb. Jako úložiště zveřejněných smluv byl zvolen Portál veřejné správy. * Vláda se dohodla na navýšení plateb za státní pojištěnce Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) se shodl na navýšení plateb za státní pojištěnce. Zvýšení platby přinese do zdravotnictví peníze potřebné mimo jiné na kompenzaci zrušených poplatků za pobyt v nemocnici, jde přibližně o 2,1 miliardy korun. Platba za jednoho z přibližně 6 milionů státních pojištěnců byla stanovena ze 787 na 845 korun. Poslanci návrh zákona schválili v květnu.
MZ změnilo systém předávání pacientů mezi nemocnicí a záchrankou v Praze Řešení problémové situace příjmu pacientů do pražských nemocnic z péče záchranné služby posunul teprve extrémní případ, kdy sanitka vozila pacientku s otravou po Praze 82 minut. Ministerstvo zdravotnictví vydalo svým nemocnicím příkaz, aby pacienta od záchranky přijalo vždy to zařízení, kam to má sanitka s akutním pacientem nejblíže. Zavedením tohoto pravidla do praxe pověřil ministr Němeček náměstka pro zdravotní péči Josefa Vymazala.

Květen

Vznikl plán na průhlednější a efektivnější zdravotnictví Vláda schválila obsáhlý seznam systémových opatření, jež mají zprůhlednit a zefektivnit české zdravotnictví. Opatření navržená ministrem Němečkem mají vést nejen k úsporám, ale i ke kvalitnější péči – ušetřené peníze tedy mají zůstat ve zdravotnictví. Změny zasáhnou oblasti zdravotního pojištění, služeb a ekonomiky a řízení organizací v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví.
Evropa zvedla prst – MZ musí prověřit dotované programy Evropská komise (EK) pozastavila certifikační proces Integrovaného operačního programu (IOP) – Služby v oblasti veřejného zdraví. Důvodem jsou chyby, ke kterým došlo v projektech z let 2009–2010. Ministerstvo zdravotnictví začalo prověřovat související systém kontrolních mechanismů, což je také podmínkou EK pro obnovení certifikačního procesu. „Pozastavení certifikačního procesu znamená, že Evropská komise pozastavuje do doby přijetí jí udělených nápravných opatření proplácení finančních prostředků členskému státu, nemá však žádný vliv na pozastavení jakýchkoli implementačních činností, jako je vydávání právních aktů či pozastavení plateb příjemcům, kteří realizují své projekty,“ uvedlo MZ.
eRecepty zůstávají nepovinné Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o léčivech, která ruší povinnou plošnou elektronickou preskripci od 1. 1. 2015. Novela i po tomto datu zachovává stávající – tedy dobrovolnou – elektronickou preskripci. MZ chce nyní více diskutovat a odstranit možná rizika eReceptů.

Červen

Meziresortní dohoda s ministerstvem průmyslu a obchodu Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a náměstek ministra průmyslu a obchodu (MPO) Jiří Havlíček podepsali 10. června 2014 dohodu o úzké spolupráci. Cílem je větší podpora exportu českých výrobců zdravotnických výrobků a zdravotních služeb na zahraničních trzích, zejména v arabských zemích a Číně.
Společným zájmem ministerstev je pomoc pacientské turistice ze zahraničí, zejména v lázeňství, a podpora českého vývozu v oblasti zdravotnictví. Konkrétní výsledky by měla přinést oficiální účast českých zdravotnických firem na veletrzích Arab Care v Dubaji nebo Health Care v Ho Či Minově Městě. * ČLK navrhuje změny ve specializačním vzdělávání lékařů Česká lékařská komora (ČLK) představila své teze pro nápravu specializačního vzdělávání lékařů, jehož špatný stav je podle ní jedním z hlavních důvodů, proč mladí lékaři často opouštějí ČR bezprostředně po ukončení studia na zdejších lékařských fakultách. Mladí lékaři vnímají současný systém specializačního vzdělávání jako komplikovaný až nepřátelský. Ten je pak v kombinaci s nepříliš motivujícím finančním ohodnocením hlavním důvodem, proč se absolventi lékařských fakult poohlížejí po práci a možnostech profesního růstu mimo ČR.
Padla obvinění za zmanipulování zakázky Nemocnice Na Homolce Protikorupční policie obvinila čtyři osoby (bývalého generálního ředitele nemocnice Vladimíra Dbalého, který NNH řídil mezi roky 2006 a 2012, jeho bývalého náměstka a primáře chirurgického oddělení NNH Michala Toběrného, ředitele dceřiné společnosti nemocnice Holte Medical Petra Kutila a Emilii Bia lešovou, jejíž firma vede nemocnici účetnictví) ze zmanipulování zakázky na digitalizaci chorobopisů Nemocnice Na Homolce. Případ kauzy, která byla již dvakrát odložena, obnovila po příchodu na pražské zastupitelství vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Červenec

Soud dal zapravdu VZP ve sporu s PTC Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR ve sporu mezi Proton Therapy Center Czech (PTC) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) dal zapravdu argumentům VZP. Rozhodci konstatovali, že nemají pravomoc k rozhodování ve věci, protože smlouva o smlouvě budoucí, jejíhož plnění se PTC dožadovala, je neplatná. A to stejně tak jako rozhodčí doložka ve smlouvě obsažená. Zástupci PTC se domáhali plnění smlouvy o smlouvě budoucí, která VZP ukládala povinnost posílat tomuto zdravotnickému zařízení po dobu 15 let 1650 klientů ročně a platit za ně ročně jednu miliardu korun. * SÚKL přesune 1,7 mld. Kč do státního rozpočtu Vláda schválila návrh, aby prostředky od Státního ústavu pro kontrolu léčiv byly využity jako náhrada výpadku příjmů poté, co od ledna 2015 přestali pacienti platit 30korunové regulační poplatky. Návrh přednesl ministr Němeček. Prostředky SÚKL uvolní ze svého rezervního fondu. K 31. 5. 2014 činil stav rezervního fondu SÚKL 2 010 561 140 Kč. Novela zákona o léčivech by měla umožnit opakované čerpání z rezervního fondu SÚKL, kdykoli to v budoucnu bude potřeba.
Vznikla Evropská iniciativa transparentní spolupráce lékařů a firem Otevřenost společného úsilí farmaceutických společností a lékařů o kvalitu i další výzkum podpoří Kodex Diclosure, který přijala Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPPIA). Na portálu www.transparentnispoluprace. cz budou zveřejněna data o podstatě a rozsahu spolupráce mezi zdravotníky a firmami a o výši souvisejících plateb. Na webu bude zveřejněna vždy celková roční částka za veškeré platby a jiná plnění za spolupráci.

Srpen

Neshoda nad možným vznikem poštovních lékáren Česká pošta připravila projekt poštovních lékáren. Možnost internetového objednání a výdeje volně prodejných léků na pobočkách České pošty (tzv. pick-up model) pod křídly společnosti Euroclinicum zarazil Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Dvojici nemocnic oddlužil stát Jednorázovou podporu 500 milionů korun pro brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny a 200 milionů korun pro pražskou Nemocnici Na Bulovce vymohl z vládní rozpočtové rezervy ministr Němeček z obavy, že by bez státní dotace nemocnice omezily fungování a ohrozily péči o pacienty. Krizovou ekonomickou situaci obou nemocnic přičetl ministr špatnému hospodaření v uplynulých letech, další finanční pomoc prý již nepřijde.

Září

Diskuse o muslimském šátku při poskytování zdravotní péče Kauza vznikla případem studentek, které ukončily studium na střední zdravotnické škole, protože jim zde bylo zakázáno nosit do výuky hidžáb. Studentek se zastala ombudsmanka Anna Šabatová. Ministerstvo zdravotnictví k problematice uvedlo, že i když některé vyhlášky tento problém částečně řeší, zůstává na zaměstnavateli, jak k šátkům sester přistoupí, protože právní úprava náležitosti pracovního oděvu neexistuje.
Ke kauze Diag Human Vítězstvím Česka letos skončil letitý spor s Diag Human, který se domáhal náhrady škody za zmařený obchod s krevní plasmou.

Říjen

Vláda uznala škodlivost legálních drog Mandát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, doposud jasně vymezený jen na oblast nelegálních návykových látek, byl rozšířen o problematiku látek legálních a oblast nelátkových závislostí, tedy alkohol, tabák a patologické hráčství.
Ombudsmanem pro zdraví je Martin Stránský V říjnu zahájila činnost Kancelář Ombudsmana pro zdraví – nezávislého centra pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům, ale i zdravotníkům. Založil jej neurolog a ředitel polikliniky Na Národní Martin Jan Stránský.

Listopad

Dohoda o úhradách mezi VZP a domovy seniorů Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se dohodla s více než 70 % všech domovů pro seniory na způsobu vyúčtování zdravotní péče v letech 2012–2014. Pokračuje urovnávání vzájemných sporů, které bylo deklarováno již koncem června při podpisu společného memoranda, jež za VZP podepsal ředitel Zdeněk Kabátek, za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb její prezident Jiří Horecký a za Asociaci krajů předseda Michal Hašek.
ÚZIS i DRG nově Pod vedením nového ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) doc. Ladislava Duška odstartoval také projekt DRG restart. ÚZIS zjednoduší lékařům výkaznictví, proběhne revize sbíraných dat a startuje sdílení informací s pojišťovnami a odbornými společnostmi. Systém DRG, tedy platby za diagnózu, začne sběrem dat, analýzou a nastavením úhrad. Za dva až tři roky by nemocnice měly dostávat za stejnou péči stejnou úhradu. Většina nemocnic hlásí ke konci roku kladnou bilanci.

Prosinec

Úhradová vyhláška Úhrady za poskytnutou péči budou pro příští rok opět vyšší. Pojišťovny (VZP po 5 letech končí s mírným přebytkem) dostanou o 10 miliard více, celkem na péči dají 239 miliard. Vyhláška pokrývá i růst tarifních platů zdravotníků o 5 % ve všech typech nemocnic. Vyhláška reflektuje náhrady za zrušené poplatky – ambulance dostanou plných 30 korun, nemocnice, LDN či lázně 100 korun, lékárny místo 30 jen 12 korun, protože dle ministra většina lékáren poplatek nevybírala.
Zahájení centrálních nákupů Ministerstvo zdravotnictví odstartovalo projekt centralizovaných nákupů zdravotnického materiálu do svých nemocnic. Ministerstvo zveřejnilo předběžné oznámení o vypsání veřejné zakázky na centralizovaný nákup vybraných zdravotnických prostředků pro všechny nemocnice, jež řídí. Pod resort spadají dvě desítky fakultních nemocnic a dalších specializovaných ústavů.

Ohodnoťte tento článek!