Přesčasová práce ve zdravotnictví

1. ledna 2014 přestala platit výjimka Evropské unie umožňující zdravotníkům odpracovat dvojnásobek práce přesčas. Jak je tedy nyní legislativně upravena přesčasová práce ve zdravotnictví?

Odpovídá Mgr. Marie Šubertová:

Dle aktuálního znění zákoníku práce (konkrétně § 93a zákona č. 262/2006 Sb.) další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců poskytovatele zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně, v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

Ohodnoťte tento článek!