Preskripce a vydávání léčebného konopí v Česku vázne

Ačkoli již před 3 lety vstoupil v platnost zákon o legalizaci užívání léčebného konopí pro léčbu a výzkum, českým pacientům je stále obtížně dostupné. Léčebné konopí je možné předepisovat i vydávat, ale neděje se tak. Pacienti, kteří by z něj mohli profitovat, si tak konopí musí opatřovat nelegálními cestami, což je spojeno se zdravotními riziky vyplývajícími z nejasného chemického složení rostlin.

„U nás stále přetrvává povědomí, že konopí je droga, nikoli lék. Důsledkem toho je, že lékaři neumějí konopí předepisovat a lékárníci nevědí jak produkty z něj připravovat. Cítíme proto potřebu informovat o možnostech využití léčebného konopí všechny zúčastněné – od pacientů po lékaře, lékárníky a další subjekty,“ uvedl člen výkonného výboru Pacientského spolku pro léčbu konopím (KOPAC) Zdeněk Strnad. Spolek sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím a konopnými látkami a jejich podporovatele s cílem hájit jejich zájmy a práva. Jeho členové usilují o dostupnost léčebného konopí plně zákonným a nekomplikovaným postupem, ekonomickou dostupnost léčby i pro sociálně slabé pacienty, stejně jako o medicínskou dostupnost konopí pro indikované nemoci a stavy. Součástí aktivit spolku je i probíhající cyklus přednášek pro odbornou i laickou veřejnost Léčebné konopí 2016.

Léčebná kvalita je důležitá

„Konopí má prokazatelné léčebné účinky potvrzené mnoha vědeckými studiemi a pacientům v České republice musí být co nejdříve zpřístupněno,“ uvádí ředitelka KOPAC Hana Vágnerová a dodává, že pacientům musí být dostupné konopí v léčebné kvalitě a za přijatelnou cenu. Léčebné konopí od výhradního dodavatele Elkoplast Slušovice vydávají na podkladě elektronického receptu registrované lékárny, jejichž seznam lze nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pojišťovny konopí a produkty z něj nehradí, pacient aktuálně zaplatí za 1 g léčebného konopí kolem 100 korun.
„Konopí lze obecně užívat v různých lékových formách – orální, masti, čípky či vaporizace… Lékárny však zatím neumějí všechny tyto formy připravovat. Potřebujeme proto najít lékárnu, která s tím začne,“ říká Hana Vágnerová. V souvislosti se zpřístupněním léčebného konopí českým pacientům oceňuje aktivity ministra zdravotnictví ČR Svatopluka Němečka, který „je léčbě konopím pozitivně nakloněn a odvedl v této oblasti velký kus práce“. V současné době probíhají jednání s dalšími lékárnami, které mají zájem léčebné konopí vydávat, a se zástupci odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně – v souvislosti s rozšířením seznamu indikací léčby konopím.

Konopí a entourage effect Legalizaci konopí v naší zemi provázejí od počátku překážky. Kromě výše uvedené asociace konopí s drogou se odborná veřejnost potýká s tzv. entourage efektem, jehož podstatou je, že výsledné synergické působení složek konopí má výraznější léčebné účinky než léčba jednotlivými látkami. „Konopí obsahuje až 1000 látek působících jako celek, včetně mnoha interakcí. Vědecky a ve shodě s pravidly medicíny založené na důkazech tedy jeho účinek nelze popsat. Léčebné konopí nám vlastně mění paradigma léčebného výzkumu. Proto přístup k němu zůstává rezervovaný. Přes řadu odborných publikací o jeho účinku se stále u odborné veřejnosti setkávám s pochybnostmi,“ vysvětluje předseda správní rady KOPAC a poradce předsedy vlády ČR pro protidrogovou politiku MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D.
Důležité je však nepodceňovat také vedlejší účinky konopí. Vedle známého psychotropního efektu jde například o riziko rozvoje probíhající steatózy, nevhodné je užívat konopí v případě hypertenze, astmatu či některých duševních onemocnění – zejména u schizofrenie. Nedoporučuje se dále podávat dětem, dospívajícím a osobám se sklonem k závislostem. Konopí se zatím využívá symptomaticky, avšak podle MUDr. Zábranského by mohlo objasnění mechanismu účinku a role kanabinoidních receptorů vést ke kauzální léčbě řady onemocnění. „Konopí a přípravky z něj přesvědčivě prokázaly léčebný účinek pro řadu příznaků onemocnění. Spolu se špičkovými vědci v oboru jsem přesvědčen, že na plné pochopení čeká i potenciál kanabinoidů od nemocí nejen ulevovat, ale přímo je léčit. To by mohlo znamenat stejný přelom v medicíně jako před stoletím objev antibiotik,“ myslí si Tomáš Zábranský.

Výzkum konopí v ČR

Historie výzkumu léčebného konopí v České republice se traduje již od poloviny 20. století a je spojena se jmény tří vědců – Janem Kabelíkem, Zdeňkem Krejčím a Františkem Šantavým – a zejména Univerzitou Palackého v Olomouci. Na práci těchto profesorů navázal i světově uznávaný vědec Lumír Hanuš, který se od roku 1990 věnuje výzkumu konopí v týmu profesora Raphaela Mechoulama na Hebrejské univerzitě v Izraeli. Tým se bude podílet také na výzkumu konopí v rámci Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy, který byl otevřen na konci loňského roku v Praze. Institut by měl nastavit standardy při výrobě a léčebném využití konopí s cílem poznat do hloubky vlastnosti tisíce let známé rostliny tak, aby pro každého pacienta byla léčba nastavena individuálně podle jeho potřeb. Do institutu byly vloženy finanční prostředky od amerických a kanadských investorů ve výši půl miliardy korun. Podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, který se otevření účastnil, šlo o největší soukromou investici do českého lékařského výzkumu v posledních letech.

**

Tab. 2 Další možnosti využití konopí k léčbě
roztroušená skleróza, Parkinsonova
a Alzheimerova choroba, epilepsie,
Neurologická Tourettův syndrom, Huntingtonova choroba,
onemocnění neuropatická bolest, migréna,
„ cluster headache“, dystonie, traumata
mozku a míchy
Onemocnění spojená imunitního s odpovědí systému alergie, choroba, astma, revmatoidní atopický artritida ekzém, Crohnova
Onkologická úleva od nežádoucích účinků chemoterapie
onemocnění a radioterapie
Psychiatrická onemocnění deprese, obsese, úzkosti, ADHD
diabetes mellitus, kožní onemocnění,
Další onemocnění nechutenství, poruchy spánku, obezita,
popáleniny, záněty

Tab. 1 Konopí a lékařské společnosti

Zájem o využití konopí projevily v daných indikacích tyto odborné společnosti ČLS JEP: • Společnost pro studium a léčbu bolesti • Společnost infekčního lékařství • Česká pneumologická a ftizeologické společnost • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii • Česká neurologická společnost • Česká neurologická společnost • Česká oftalmologická společnost • Česká dermatologická společnost • Česká geriatrická společnost Podle vyjádření ČLS JEP lze v současnosti pro léčbu využít konopí u následujících stavů: • chronické bolesti, zejména neuropatická a onkologická, • následné stavy po encefalitidách (neuroinfekcích), • postherpetické neuralgie, • wasting syndrom a polyneuropatie u HIV/AIDS, • nechutenství u pacientů s nádorovými onemocněními a AIDS, • psoriáza, • atopický ekzém, • glaukom v bolestivém stadiu, • lichen planus.

Ohodnoťte tento článek!