Prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Thomayerova nemocnice se jako první na světě stala držitelem prestižního certifikátu nejvyšší kvality pro oblast hrudní chirurgie (Center of Excellence in Thoracic Surgery), který vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC).

SRC se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice lékařů, sester i pomocného personálu. Zároveň je to i velký závazek do budoucna,“ komentuje získání certifikátu ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Známka kvality Center of Excellence svědčí o nadstandardní úrovni péče o pacienta v daném zařízení a stejně tak o konkurenceschopnosti oceněné nemocnice v celosvětovém měřítku.
Certifikát se uděluje pro různé obory, jako jsou například anesteziologie, miniinvazivní chirurgie či neurochirurgie.

„Udělení certifikátu předcházelo náročné a velmi přísné akreditační řízení. Jedno z nejnáročnějších, s nimiž jsem se kdy setkal,“ říká primář Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice doc. MUDr.
Vladislav Hytych, Ph. D. Vedením projektu (Surgeon of Excellence) byla současně pověřena i lékařka MUDr. Alice Tašková, FEBTS., zástupkyně primáře oddělení. Jejím úkolem je komunikovat s SRC a pečovat o databázi. Zároveň je garantkou poskytované péče pacientům dle platných standardů a pravidel, a to včetně těch, které definovala společnost SRC. Splnění daných kritérií se pak průběžně kontroluje, aby se kvalita péče stále udržovala na vysoké úrovni.

Náročné podmínky akreditace zahrnovaly například informace o chirurgické praxi lékařů, o objemu operovaných a hospitalizovaných pacientů či spektru výkonů. Její součástí byla také inspekce za přítomnosti předsedy představenstva SRC Dr. Neila E. Hutchera, který se zajímal především o vedení dokumentace, edukaci a informovanost pacientů po celou dobu jejich léčby. „Prověřil také intenzivní pooperační péči o pacienty, přístrojové vybavení, nastavení a dodržování směrnic, standardů a pracovních postupů.
Zajímal se ale i o další osud pacientů po propuštění a hovořil s personálem na několika dalších spolupracujících odděleních,“ popisuje proces zástupkyně primáře Oddělení hrudní chirurgie MUDr. Alice Tašková, FEBTS.
Thomayerova nemocnice je nyní oprávněna užívat logo SRC – Center of Excellence in Thoracic Surgery. „V dnešní době, kdy je v péči o pacienty kladen důraz na kvalitu, dialog a maximální míru informovanosti, bude pro pacienty ocenění jistě pozitivním signálem. Jen díky týmové práci je možné poskytovat péči o pacienty na nejvyšší úrovni a srovnávat se světem, v čemž jsme získáním certifikátu obstáli,“ dodává ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Zdroj a foto: Thomayerova nemocnice, (pp)

Ohodnoťte tento článek!