Prestižní ocenění pro mladého neurologa z Brna

Mladý neurolog z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Ondřej Volný, Ph. D., získal v Záhřebu prestižní ocenění za excelentní výsledky v oblasti výzkumu mozkové mrtvice a zobrazení mozku.

Danubius Young Scientist Award je cena určená pro vynikající mladé vědce ze zemí širšího podunajského regionu. MUDr. Ondřej Volný se v rámci výzkumu soustředil na moderní metody zobrazení mozku u pacientů,

kteří utrpěli akutní cévní mozkovou příhodu, a také na moderní možnosti léčby pomocí intervenční léčby spočívající v odstranění uzávěru z mozkové tepny pomocí speciálních katétrů. „Zaměřili jsme se například na přínos nové metody CT angiografie, tzv. multifázické CT angiografie, tedy metody zobrazující cévy vedoucí do mozku. Chtěli jsme zjistit, zda je multifázická CT angiografie přesnější v odhalení uzávěrů mozkových tepen. Jev jsme testovali u lékařů – neurologů i radiologů různé úrovně zkušeností,“ uvedl MUDr. Volný. „Výsledky ukázaly, že pomocí uvedeného zobrazení jsou i mladší lékaři s nižší úrovní zkušeností schopni lépe odhalit uzávěr mozkové tepny a tím je zpřesněna diagnostika,“ uzavřel Volný.

MUDr. Volný působí na I. neurologické klinice FNUSA i jako výzkumný pracovník v Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), kde se podílí na výzkumu mozkové cirkulace ve vztahu k cévním mozkovým příhodám. Během postdoktorálního studia absolvoval stáž v Calgary, Hotchkiss Brain Institute, Calgary Stroke Program. Po dokončení české rezidentury a složení atestace z neurologie bude v dalším tréninku pokračovat na neurologické klinice v Calgary.

Ohodnoťte tento článek!