Přetrvávající bolest při porodu zvyšuje náchylnost k rozvoji postnatální deprese

Nová studie prezentovaná na letošním Světovém anesteziologickém kongresu (WCA) v Hongkongu (28. 8.–2. 9. 2016) ukázala, že ženy, které trpěly během porodu a po porodu bolestí, jsou náchylnější k rozvoji postnatální deprese (PND).

Studii realizoval student třetího ročníku medicíny Lékařské fakulty Duke Nus v Singapuru ve spolupráci s kolegy z anesteziologického gynekologického oddělení a oddělení psychologické medicíny singapurské KK Women’s and Children’s Hospital.

Postnatální deprese se objevuje celosvětově u 10–15 % žen a je spojena s významnou morbiditou matky a špatným prospíváním novorozenců. Navíc má dlouhodobé psychologické i sociální dopady. Uvedená studie sledovala vliv porodní a poporodní bolesti, psychologickou vulnerabilitu a odolnost vůči bolesti na rozvoj PND.

Do studie bylo zařazeno 200 zdravých prvorodiček, které v průběhu porodu obdržely epidurální anestezii. Psychologická vulnerabilita těchto žen byla posuzována pomocí škály pociťovaného stresu (PSS) a škály katastrofizování bolesti (PCS). Respondentky byly 6–8 týdnů po porodu telefonicky kontaktovány a požádány, aby se vyjádřily k míře porodní a poporodní bolestivosti a úzkosti. K vyhodnocení odpovědí byly použity dotazník na posouzení bolesti, Edinburgská škála postnatální deprese (EPDS) a Spielbergerův dotazník pro měření úzkosti (STAI).

Z celkového počtu 138 žen zařazených do analýzy byla postnatální deprese 4 týdny po porodu prokázána u 5,8 %. Dále se ukázalo, že ženy, které prožívaly bolest během porodu nebo trpěly přetrvávající bolestí déle než 4 týdny po porodu, měly vyšší EPDS skóre ve srovnání s ženami, jež bolest neudávaly nebo u nich vymizela do 4 týdnů po porodu (rozdíly skóre o 2,44 a 4,07).

„Zjistili jsme, že čím větší stres a bolest rodička zažívá během porodu a v poporodním období, tím vyšší je skóre testů na postnatální depresi. Z toho můžeme odvodit, že pokud se zaměříme na snížení bolestivosti a hladiny úzkosti u rodiček, mohli bychom redukovat riziko rozvoje postnatální deprese,“ komentoval výsledky autor studie.

O autorovi| (Zdroj: Wei Du et. al. Effects of Persistent Childbirth Pain, Psychological and Pain Susceptibility on Postnatal Depression Scores. WCA 2016) (asa)

Ohodnoťte tento článek!