Prevence zhoubných onemocnění trávicího traktu – spolupráce s Nadací Vize 97

Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšším výskytem a úmrtností na nádory tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, KRK) na světě. Každoročně je toto onemocnění zjištěno přibližně u 8 tisíc lidí a 4 tisíce na tuto malignitu zemřou.

V současné době žije v ČR 50 tisíc pacientů s diagnózou KRK. Toto vysoké číslo potvrzuje fakt, že nejde pouze o závažný medicínský, ale i významný socioekonomický problém. Z těchto důvodů je zcela zásadní prevence, a to jak primární (úprava životosprávy a jídelníčku), tak sekundární (organizovaná včasná vyšetření). Zahájení preventivního (screeningového) programu KRK v roce 2000 předcházela jednání zástupců odborných společností (zejména České gastroenterologické společnosti, ČGS), Ministerstva zdravotnictví ČR a plátců zdravotní péče.

Významný partner odborníků

Důležitou roli v těchto rozhovorech hrála Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových, jejíž program „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“ byl zahájen již v roce 1998. Dagmar a Václav Havlovi byli stálými podporovateli odborných společností v jejich péči o pacienty s nádorovými onemocněními trávicího traktu. Díky jejich entuziasmu a pomoci byla zahájena a prohloubena mezinárodní spolupráce s předními odborníky na tuto problematiku (prof. M. Classen, prof. S. Winaver). V roce 2008 byla v Praze uspořádána konference IDCA (International Digestive Cancer Alliance), na které vznikla Evropská společnost pro onkologii trávicího traktu (European Society of Digestive Oncology, ESDO), jejíž náplní je organizace mezioborové spolupráce v boji s těmito nádorovými onemocněními. Opět za podpory Nadace Vize 97 vznikla v roce 2011 česká organizace ESDO, kterou je Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO).
Hlavní přínos Nadace Vize 97 leží v osvětě laické i odborné veřejnosti, v mediální podpoře a propagaci preventivních programů. A to zejména u těch nemocí, které postihují českou společnost nejvíce. Proto se nadace podílí na organizování postgraduálních kurzů SGO, včetně Národního kongresu o kolorektálním karcinomu. V roce 2005 byly vytvořeny krátké filmové spoty ve spolupráci s Českou televizí a předními českými umělci s cílem informovat veřejnost o screeningu KRK včetně adresného zvaní cílové populace. Kromě televizních spotů je informovanost veřejnosti podporována internetovým portálem Kolorektum.cz, který poskytuje komplexní informace pro pacienty i pro odbornou veřejnost. Nadace Vize 97 je již od konce minulého století významným partnerem odborníků zabývajících se prevencí nádorových onemocnění trávicího traktu, a to zejména v oblasti osvěty a mediální propagace preventivních programů.

O autorovi| prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D., předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Ohodnoťte tento článek!