Prezident republiky jmenoval profesory

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 21. února 2014 na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 85 nových profesorů vysokých škol, a to s účinností od 1. března 2014. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády.

Mezi novými profesory je opět řada osobností medicíny, biomedicínského výzkumu a příbuzných oborů.

Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze byli jmenováni: Věra Adámková (hygiena a epidemiologie), Lucie Bankovská Motlová (psychiatrie), Petra Cetkovská (dermatovenerologie), Pavel Červinka (vnitřní nemoci), Dmitry V. Kazakov (patologie), Vladimír Maisnar (vnitřní nemoci), Jiří Manďák (kardiochirurgie), Petr Maršálek (lékařská informatika), Ivo Paclt (psychiatrie), Miloslav Roček (radiologie), Svatopluk Řehák (chirurgie), Martina Řezáčová (lékařská chemie a biochemie), Petr Svobodný (dějiny lékařství), Ladislav Šenolt (vnitřní nemoci), Romana Šlamberová (lékařská fyziologie a patologická fyziologie), Rudolf Špaček (vnitřní nemoci), Ivan Špička (vnitřní nemoci).

Na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně: Radovan Přikryl (psychiatrie), David Šmajs (lékařská biologie), Renata Veselská (molekulární biologie a genetika).

Na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci: Jan Mareš (neurologie), Čestmír Neoral (chirurgie), Eliška Sovová (vnitřní nemoci), Rostislav Večeřa (lékařská farmakologie), Kamil Vysloužil (chirurgie).

Na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: Jiří Masojídek (molekulární a buněčná biologie a genetika), Miroslav Oborník (molekulární a buněčná biologie a genetika).

Na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze: Karel Roubík (elektronika a lékařská technika).

Na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze: Peter Šebo (mikrobiologie).

Ohodnoťte tento článek!