Přihlášky k aktivní účasti na X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Vědecký výbor v rámci přípravy sjezdu vybízí všechny autory k přihlášení k aktivní účasti s příspěvky (ústní sdělení, workshop či poster), jež by mohly být zahrnuty do vědeckého programu X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se bude konat ve dnech 12.–15. června 2014 ve Špindlerově Mlýně. Uzávěrka pro zaslání návrhů je 16. února 2014.

Podrobnosti naleznete na webu: www.cpssjezd.cz – sekce Aktivní účast.

Ohodnoťte tento článek!