Přijetí ukrajinských studentů na fakulty provázejí komplikace

Již počátkem léta avizoval rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima možnost přijmout ke studiu na našich lékařských fakultách ukrajinské mediky, kteří nemohou kvůli tamní krizi v zemi studovat. Přijetí ukrajinským studentům ale komplikuje neznalost jazyka či chybějící dokumenty o studiu.

Jak uvedla proděkanka pro vnější vztahy, rozvoj akademické obce a sociální záležitosti 3. LF UK prof. Lucie Bankovská Motlová, na 3. LF UK zatím žádný medik z Ukrajiny ke studiu nenastoupí. „Původně šlo o deset až dvacet studentů studujících na Krymu, kteří kvůli stávající politické situaci nemohli pokračovat ve studiu. Zjistilo se, že je to komplikovanější, než se zdálo, a že všichni studenti, kteří byli vybráni, musí absolvovat roční studium češtiny v Ústavu jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) při Rektorátu Univerzity Karlovy. Až pak mohou pokračovat ve studiu. Pro 3. LF UK vybral prof. Jan Škrha (z Oddělení kolegia rektora UK – pozn. red.) jednoho studenta, kterému ovšem chyběly zásadní dokumenty o studiu, zejména transcript of records,“ doplnila prof. Bankovská Motlová.
Větší úspěch měla ukrajinská studentka při žádosti o studium všeobecného lékařství na 2. LF UK. „V rámci přiznání Stipendia Václava Havla, které bylo vyhlášeno v lednu tohoto roku Univerzitou Karlovou, bude na naší fakultě studovat jedna studentka, a to v magisterském studijním programu ,všeobecné lékařství‘. Nebude ale studovat již v tomto semestru, tzn. v akademickém roce 2014/2015, ale až od příštího akademického roku 2015/2016. V tomto akademickém roce nejprve absolvuje roční jazykovou přípravu v ÚJOP,“ sdělil naší redakci děkan 2. LF UK prof. Vladimír Komárek.
Jediný ukrajinský student tedy nakonec k řádnému studiu nastoupí na 1. LF UK. „V nastávajícím akademickém roce na 1. LF UK nastoupí jeden medik z Ukrajiny, který úspěšně složil zkoušku z českého jazyka nezbytnou pro přijetí. Ostatní mohou nastoupit příští rok po absolvování ročního kurzu češtiny na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK,“ uvedl pro ZaM děkan 1. lékařské fakulty prof. Aleksi Šedo.

Ohodnoťte tento článek!